ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 27598/ 298/ 30.1.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής  Διεξαγωγής της  Δημοπρασίας των  υποέργων του  έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση  προσβασιμότητας  επαρχιακού  δικτύου  από  Κατάκολο (διασταύρωση  Αγ. Ανδρέα)  έως  την  είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική  γραμμή)”

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 3539/ 28.1.2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγρινίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διαγωνισμού του  έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ»  του  Δήμου Αγρινίου, προϋποολογισμού  μελέτης  με  ΦΠΑ: 2.800.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 1331/ 13.1.2020  έγγραφο της Δ/νσης Εργων Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   των  Επιτροπών  Διαγωνισμού  των  έργων:

                -  «Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Ανατολικού  και Νότιου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχνεϊκων 2019»

                -  «Κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Αρκτικού  και Κεντρικού  Διαμερίσματος και Δ.Ε. Ρίου 2019»

                -  «Ανάπλαση  Ζαρουχλεϊκων» 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 568/ 3911/ 46077/ 20.12.2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/σμού  & Δικτύων – Τμ. Διοικ. Υποστήριξης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2019-2020», προϋπολογισμού  1.209.677,42 ευρώ  (χωρίς  ΦΠΑ 24%)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 22875/ 12.12.2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ναυπακτίας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Κατασκευή  Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας  Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και  4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις