ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 20696/ 18.5.2021  έγγραφο  της Διεύθυνσης Εργων Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τα έργα:

                       1. “Ανακατασκευή οδών καθέτων, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ν.Ε.Ο. –  Οδός Κορυδαλλέως”

                       2. “Οδοποιία και μικρά Τεχνικά Εργα Κεντρικού και Αρκτικού  Διαμερίσματος 2020”

                       3. “Ανακαίνιση – Ασφαλτόστρωση – Πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Δ. Ακρίτα έως Κόμβο Κουρτέση)”

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 392/ 6.4.2021  έγγραφο  της ΔΕΥΑ Αγρινίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγών και διατάξεων ελέγχου και μετρήσεων διαρροών δικτύων ύδρευσης»,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/ 45788/ 1108/ 19.2.2021 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ, προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 001/ 2019 ΕΠ00100018),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 18252/ 1.4.2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ", προϋπολογισμού μελέτης 1.767.234,89 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 16849/29.3.2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: "Εργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης Δ.Ε. Νομού Αιτωλοακαρνανίας", προϋπολογισμού  51.291.799,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις