ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016

2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 21832/ 344/ 22.1.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020», προϋπολογισμού 5.200.000,00 ευρώ (ΣΑΕΠ501/2015ΕΠ50100002)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 505β΄/ 7.1.2019  έγγραφο της  ΔΕΥΑΠ

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  των Επιτροπών Διαγωνισμών των έργων των Υπηρεσιών Υδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ,  για  το  έτος 2019.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 336111/ 31.10.2018  έγγραφο της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας
4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο: «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια Οδικών  Αξόνων  και  Συνδετήριων  Τμημάτων  από  Κατάκολο – Αγ. Ανδρέα – Σκουροχώρι – Μυρτιά  προς  Αγ. Ηλία  και  Δουνέικα – Αμαλιάδα»,  προϋπολογισμού 2.600.000,00  ευρώ  με  ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 411947/ 6008/ 20.12.2018  έγγραφο της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  των  Επιτροπών  Δημοπρασιών  από την Οικον. Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, για  το  Α’ εξάμηνο 2019

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10050/19.12.2018 έγγραφο της  Εταιρείας  Ακινήτων Δημοσίου  (ΕΤΑΔ  Α.Ε.)
4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΚΑΪΑΦΑ», προϋπολογισμού 3.924.849,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις