ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 347892/ 4415/ 9.11.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: Συντήρηση – Οδική  Ασφάλεια Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια  του  π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση – Οδική  Ασφάλεια  Παλαιάς  Εθνικής  Οδού  Πατρών – Πύργου  στα  όρια  της  Π.Ε.  Ηλείας», προϋπολογισμού 2.350.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 24642/ Δ4/ 4128/ 23.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ηλιδας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών  στην Επιτροπή  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  Δημοπρασίας του έργου: “Ανάπλαση  Ιστορικού και  Εμπορικού  Κέντρου  Αμαλιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 2.396.000,00 ευρώ  (Χωρίς ΦΠΑ: 1.932.258,06  ευρώ)  Δήμου  Ηλιδας

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 72406/ Α4919/ 18.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Αρχιτεκτονικού  Εργου &  Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού & Τεχν. Υποστήριξης  του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών  Επιτροπής  Διενέργειας Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  του  έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2017)», προϋπολογισμού 1.693.548,39 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ,  Δήμου Πατρέων

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 309964/ 3808/ 10.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου: “Αντιμετώπιση  Απρόβλεπτων  Προβλημάτων Οδικής  Ασφάλειας  στο Επαρχιακό Οδικό  Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας  για  την  τριετία 2019 - 2021», προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 307320/ 6138/ 8.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού του  έργου: “Αναβάθμιση,  βελτίωση  και  συντήρηση  της  Παλαιάς Εθνικής  οδού  Κορίνθου – Πατρών  στο  τμήμα  Πάτρα – Αίγιο», προϋπολογισμού 12.500.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ  (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις