ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8039/64737/21-στ / 21.9.2018  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικής  Υποστήριξης  του  Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή του  στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευή  και  Διαρρύθμιση  υπάρχοντος  κτιρίου  για  την  στέγαση  των  Υπηρεσιών  της  Δ/νσης  Αστυνομίας  Αιτωλίας”, προϋπολογισμού μελέτης  3.084.837,38 ευρώ  (με  αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016

2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5856/ 10.9.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΛΟΚΑ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΕΕΛ)», προϋπολογισμού 4.765.074,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 269642/5242/ 5.9.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχν. Εργων Π.Ε. Αχαϊας  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας
           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στις Επιτροπές Διαγωνισμού για  την  κατασκευή  έργων  συντήρησης – αποκατάστασης  και  άρσης  επικινδυνότητας  οδικού  δικτύου, αρμοδιότητας της  Δ/νσης Τεχν. Εργων Π.Ε. Αχαϊας  ΣΑΕΠ 501

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 6389/ 28.8.2018  έγγραφο του  Δήμου Ζαχάρως

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή του  στην Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.325.000,00 ευρώ, με  ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 201

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 14373/ 24.7.2018  έγγραφο του  Δήμου Ναυπακτίας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου: “Αναβάθμιση  και  εκσυγχρονισμός  του  ΞΕΝΙΑ  Ναυπάκτου – παρεμβάσεις  σε Δημοτικό  κτίριο  αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος», προϋπολογισμού 2.056.451,61 ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις