ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 12666/ 20.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών   Υπηρεσιών  του  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Ανάπλση  Νοτίου  Τμήματος  Αιτωλικού», προϋπολογισμού 2.400.000,00 ευρώ (με  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 12665/ 20.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών   Υπηρεσιών  του  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Ανάπλαση  διαύλου πόλης  και  Βυρώνειο πάρκο – Ανάπλαση  οδού Κύπρου», προϋπολογισμού 2.830.000,00 ευρώ (με  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 50160/ Α3190/ 12.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης  Αρχ/κού Εργου & Η/Μ  του  Δήμου  Πατρέων

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του  έργου: “Μετατροπή  εγκαταστάσεων  ΑΣΟ  σε  εκθεσιακό  Χώρο»,  προϋπολογισμού:  6.370.967,74  ευρώ  χωρίς  ΦΠΑ ,  Δήμου  Πατρέων

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 212987/ 2308/ 10.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε. Ηλείας  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Κατασκευή  Οδού  Λαστέικα – Παράκαμψη  Αγίου  Ιωάννη - Κατάκολο»,  προϋπολογισμού  11.904.000,00 ευρώ  με  ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 212127/ 3982/ 9.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Συντήρηση  οδικού  άξονα  Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό  Κέντρο  Καλαβρύτων», προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100008)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις