ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 1085/ Δ4/ 1633/ 16.5.2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ηλιδας

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού1.286.480,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 278/ 1504/ 15236/ 15.5.2018 έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Προγραμματισμού  και  Δικτύων  του  Πανεπιστημίου Πατρών

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ», προϋπολογισμού14.538.709,68 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ 24%),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 216189/ 22088/ 3024/ 9.5.2018 έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικής  και  Οικονομικής  Υποστήριξης της  Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτ. Ελλάδος, Πελ/σου και Ν. Ιονίου  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ», προϋπολογισμού 2.512.667,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 266/ 1449/ 14624/ 9.5.2018 έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Προγραμματισμού  και  Δικτύων  του  Πανεπιστημίου Πατρών

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ  ΣΧΟΛΗΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.695.626,28 ευρώ  (χωρίς  το  ΦΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.    Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.    Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 102685/ 1890/ 30.3.2018  έγγραφο   της  Δ/νσης  Τεχνικών  Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε. Αχαϊας 

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την  κατασκευή του έργου   της  Πράξης: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΣΤΕΡΗΣΗ»  για  το  1ο  υποέργο  με  τίτλο: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ  ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΠΤΑ (7)  ΑΤΟΜΩΝ  Β)  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ», με  προϋπολογισμό  υποέργου:  2.100.000,00   ευρώ, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις