ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 9692/ 17.12.2019  έγγραφο της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Ερυμάνθου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Αντιπλημμυρική  Προστασία σε  Οικισμούς  του  Δήμου Ερυμάνθου»,  προϋπολογισμού  1.300.000,00 ευρώ (χωρίς  το  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30482/ 9.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Υπηρεσιών  του  Δήμου Αιγιαλείας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση  των  Γνωμοδοτικών Επιτροπών  για  Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αιγιαλείας,  για  το  έτος  2020

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
 
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
 
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
 
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 370894/ 5548/ 10.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Εργων  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας
 
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2019 – 2020»,  προϋπολογισμού  7.000.000,00 ευρώ  (με  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 361201/ 9032/ 3.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων – Τμ. Συγκοιν. Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση  των  Επιτροπών Διενέργειας  Διαδικασιών  σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων  για  την  χρονική  περίοδο  από 1.1.2020  έως  και  31.12.2020

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 354362/ 6151/ 27.11.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τα έργα: 

                 - “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια π.κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα – Καλλιθέα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων – Πετράλωνα - Θολό”,  προϋπολογισμού: 4.500.000,00 ευρώ 

            - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΥ  ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ»,  προϋπολογισμού:11.904.000,00 ευρώ  με  το  ΦΠΑ.

            -   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΜΕ  ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ  ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»,  προϋπολογισμού: 2.700.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις