ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 1019 β/ 12.1.2018  έγγραφο των Υπηρεσιών Υδρευσης  και  Αποχέτευσης της  ΔΕΥΑΠ

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του στις  Επιτροπές Διαγωνισμού  για  τα  έργα   των Υπηρεσιών Υδρευσης  και  Αποχέτευσης της  ΔΕΥΑΠ  για το έτος 2018, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.   Το υπ’ αρ. πρωτ. 7260/ 145/ 8.1.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Εργων  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του στις  Επιτροπές Διαγωνισμού  δημοσίων  έργων  για το έτος 2018  της ανωτέρω  Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ για στελέχωση Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου: "Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020" (Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 12/1/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 642/ 8.12.2017  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  Γνωμοδοτικών Επιτροπών  για  Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας  για  το  έτος 2018, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης  μεγαλύτερη  από  1.000.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το  υπ’ αρ. πρωτ. 3302/ 26.9.2017 έγγραφο  της  Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου  (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

4.  Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ανατολικής συνοικίας  Αιτωλικού”

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις