ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Αλλαγή ημερομηνίας δημόσιας κλήρωσης σε ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ώρα 12.30 μ.μ.

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016
  2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 100844/ 2528/ 13.4.2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων (Τμ. Συγκοινων. Εργων) της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

 

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του στις Επιτροπές Διαγωνισμού δημοσίων έργων για το έτος 2017 της ανωτέρω Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 1134/ 13.1.2017  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  για την  διεξαγωγή  διαγωνισμών για Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας  για  το  2017, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης  μεγαλύτερη  από  1.000.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 23188/ Α862/20.2.2017 έγγραφο του  Τμήματος Σχεδιασμού &  Τεχν. Υποστήριξης του Δήμου Πατρέων

           4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών προϋπολογισμού δαπάνης  άνω  του  1.000.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ  του Δήμου Πατρέων,  για το έτος 2017 – 2018  και  ως  την  σύσταση  νέας  επιτροπής.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το  υπ’ αρ. πρωτ. 265/ 4060/ 14.2.2017 έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικής  Υποστήριξης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Ολοκλήρωση  Περίφραξης  για  την  προστασία  των  κτιρίων  της  Πανεπιστημιούπολης», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 1109/ 1.2.2017 έγγραφο  του  Δήμου  Ακτίου – Βόνιτσας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Βελτίωση  υδροδότησης Παλαίρου – Πογωνιάς – Στενού», εκτιμώμενης  αξίας 1.406.504,07 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις