ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  9372/ 1.6.2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμ. συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων  του  Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας», προϋπολογισμού: 1.400.000,00 ευρώ  (με αναθεώρηση  και  ΦΠΑ) 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ14/β/οικ. 1303/Φ-ΕΣ-Π έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση περιόδου 2018 – 2020: α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ: α1) στο τμήμα Αθηνών – Κορίνθου από πέρας διοικητικών  ορίων Περιφέρειας Αττικής έως Α.Κ. Αρχ. Κορίνθου και α2) στην Παράκαμψη Πάτρας (ΕΠΠ)  και β) των παράπλευρων τοπικών οδών του τμήματος Κόρινθος – Τρίπολη – Παραδείσια – Αρφαρά του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα  Περιφέρειας Πελοποννήσου»  προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 5008/ 12.5.2020  έγγραφο του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας

 4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου  του  έργου:  “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 4.931.000,00  ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2.Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 14329/ 13.4.2020  έγγραφο της  Δ/νσης Αρχ/κού Εργου & Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού & Τεχν. Υποστήριξης του  Δήμου Πατρέων
4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής  Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-ΑΝΩ ΠΟΛΗ)",  προϋπολογισμού 7.048.387,10€ χωρίς ΦΠΑ 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρύτων, Aθανάσιος Ι.Παπαδόπουλος,

 

Έχοντας υπ’ όψιν :

·       Τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2010,  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και  τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3274/2004. 

·       Τον Ο.Ε.Υ. της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.,  στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών 

·       Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα ΟΤΑ και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις