Ψήφισμα - Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για την διαγραφή και ρύθμιση χρεών των Δημοτών

Οι Δήμοι ήταν και πρέπει να παραμείνουν αρωγοί των τοπικών κοινωνιών στη μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση που γονάτισαν τη πλειοψηφία του λαού μας.

Διαβάστε περισσότερα: Ψήφισμα - Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για την διαγραφή και ρύθμιση χρεών των Δημοτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 192891/ 2895/ 21.6.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών   Εργων  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στις  Επιτροπές Διαγωνισμού  δημοσίων  έργων  για το Β’ εξάμηνο του 2018  της ανωτέρω  Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

       Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας  προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 31 Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195/19-10-04 τ’ Α’) με ειδικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου του και των οργάνων διοίκησης της ΠΕΔ Δ.Ε.  καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 31 του προαναφερθέντος Νόμου, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά.

Διαβάστε περισσότερα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 1085/ Δ4/ 1633/ 16.5.2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ηλιδας

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού1.286.480,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 278/ 1504/ 15236/ 15.5.2018 έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Προγραμματισμού  και  Δικτύων  του  Πανεπιστημίου Πατρών

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ», προϋπολογισμού14.538.709,68 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ 24%),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις