ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 3539/ 28.1.2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγρινίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διαγωνισμού του  έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ»  του  Δήμου Αγρινίου, προϋποολογισμού  μελέτης  με  ΦΠΑ: 2.800.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 1331/ 13.1.2020  έγγραφο της Δ/νσης Εργων Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   των  Επιτροπών  Διαγωνισμού  των  έργων:

                -  «Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Ανατολικού  και Νότιου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχνεϊκων 2019»

                -  «Κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Αρκτικού  και Κεντρικού  Διαμερίσματος και Δ.Ε. Ρίου 2019»

                -  «Ανάπλαση  Ζαρουχλεϊκων» 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 568/ 3911/ 46077/ 20.12.2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/σμού  & Δικτύων – Τμ. Διοικ. Υποστήριξης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2019-2020», προϋπολογισμού  1.209.677,42 ευρώ  (χωρίς  ΦΠΑ 24%)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 22875/ 12.12.2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ναυπακτίας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Κατασκευή  Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας  Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και  4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 9692/ 17.12.2019  έγγραφο της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Ερυμάνθου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Αντιπλημμυρική  Προστασία σε  Οικισμούς  του  Δήμου Ερυμάνθου»,  προϋπολογισμού  1.300.000,00 ευρώ (χωρίς  το  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις