ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.    Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.    Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 102685/ 1890/ 30.3.2018  έγγραφο   της  Δ/νσης  Τεχνικών  Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε. Αχαϊας 

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την  κατασκευή του έργου   της  Πράξης: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΣΤΕΡΗΣΗ»  για  το  1ο  υποέργο  με  τίτλο: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ  ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΠΤΑ (7)  ΑΤΟΜΩΝ  Β)  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ», με  προϋπολογισμό  υποέργου:  2.100.000,00   ευρώ, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.   Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.   Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 3139/ 2.4.2018  έγγραφο  του  Δήμου Πηνειού

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την  κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ», προϋπολογισμού 1.776.000,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.  Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 99013/1833/28.3.2018  έγγραφο   της  Δ/νσης  Τεχνικών  Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε. Αχαϊας

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την  κατασκευή του έργου: «Αποκαταστάσεις  βλαβών  από  φυσικές  καταστροφές  στο  Ε.Ο.  Δίκτυο  Δήμου  Ερυμάνθου», προϋπολογισμού 1.499.011,49  ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.   Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 5518/ 20.3.2018  έγγραφο   του Δήμου  Ναυπακτίας

4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή  του  Ειδικού  Σχολείου  Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 1.311.290,32  ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 14442/ 5.3.2018  έγγραφο   της   Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Λειτουργική  Αναβάθμιση  Επιχειρηματικού  Κέντρου  στην Νοτιοανατολική είσοδο  της  πόλης  Αγρινίου», προϋπολογισμού μελέτης  με  Φ.Π.Α.,  4.800.000,00  ευρώ ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις