ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως  τροποποιήθηκε  με την  υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 282831/ 4918/ 27.9.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας των  υποέργων του έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση  προσβασιμότητας  επαρχιακού δικτύου  από  Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα)  έως την  είσοδο  του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)”

                    α) Υποέργο:«Τμήμα Α:  Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή)  έως  είσοδο Αγίου Ιωάννη”, προϋπολογισμού 3.750.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

                  β) Υποέργο:«Τμήμα Β:  Αγιος Ιωάννης - Κατάκολο”, προϋπολογισμού  1.740.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 59795/ 16.10.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Αρχ/κού Εργου & Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού  και Τεχν.  Υποστήριξης  του Δήμου  Πατρέων  

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING  ΕΛΟΥΣ  ΑΓΥΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.536.290,32 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α,  Δήμου Πατρέων,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση.

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 207777/ 4131/ 11.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για την  κατασκευή  του έργου με  τίτλο: “Συντήρηση  της  Επαρχιακής οδού  Διάσελο – Καλέντζι”, προϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ,  με κωδικό  2014ΣΕ57100004 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 372/ 21.8.2019  έγγραφο του Συνδέσμου  Αποχέτευσης  Ανδραβίδας – Λεχαινών – Κάστρου  Κυλλήνης – Τραγανού  “Ο ΗΡΑΚΛΗΣ" .

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:«Εσωτερικά Δίκτυα  αποχέτευσης  οικισμών Δήμου  Ανδραβίδας - Κυλλήνης και  Πηνειού  και  σύνδεσή  τους με  την  υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινων», προϋπολογισμού:6.348.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 247147/ 4193/ 21.8.2019  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας  του  έργου με  τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.  ΗΛΕΙΑΣ  Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού:5.000.000,00 ευρώ μετά του ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις