ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  9716/ 12.2.2019  έγγραφο της  Διεύθυνσης  Εργων  Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων
4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  των Γνωμοδοτικών  Επιτροπών  για  τις δημόσιες  συμβάσεις  έργων της  Δ/νσης  Εργων  Υποδομής έτους 2019:
1. «Ανακατασκευή  οδών  και  πεζοδρομίων  Νοτίων  και  Ανατολικών  Περιοχών  του  Δήμου  Πατρέων»
2. «Ανακατασκευή  οδών  και  πεζοδρομίων Κεντρικών και  Αρκτικών  Περιοχών  του  Δήμου  Πατρέων»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το  έγγραφο Φ. ΠΡ-173Ν/ΑΔ.798  Σ.-156- της  Διεύθυνσης  Συντονισμού (Τμ. Δημοπρασιών) του Γενικού  Επιτελείου  Αεροπορίας – ΥΠΕΠΑ.
 4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  κατασκευής του έργου: “Εγκατάσταση  INSTRUMENT  LANDING  SYSTEM (ILS)  στο  Αεροδρόμιο  Ακτίου” (ΠΡ–173Ν)
      

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 42185/ 732/ 8.2.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού για  την  κατασκευή του έργου: “Εργα  σταθεροποίησης  πρανών  και  συντήρησης  της  Επαρχιακής  Οδού Πάτρα – Χαλανδρίτσα - Καλάβρυτα», προϋπολογισμού 4.125.000,00 ευρώ   (ΣΑΕΠ001/ 2018ΕΠ00100014)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 33404/ 550/ 31.1.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού για  την  κατασκευή του έργου: “Αναβάθμιση  και  εκσυγχρονισμός  του  οδικού άξονα  Λακκώματα - Τσαπουρνιά», προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ,  με  κωδικό  2017ΣΕ07100019.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016

2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 25809/ 245/ 25.1.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28.2.2018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.560.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις