ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 102484/ 1445/ 4.4.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: “Συντήρηση  -  Οδική Ασφάλεια – επαρχιακού  οδικού  δικτύου Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια  του π.κ.2013ΕΠ00100014),  Υποέργο: “Συντήρηση οδικών  αξόνων  Λάλα – 111 Ε.Ο.  και  Χάνι  Πανόπουλου – Μουζάκι – Καράτουλα  και  συνδετήριοι  προς  Νεμούτα – Αχλαδινή  και  Γούμερο - Μουζάκι”, προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
  3. 3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 99227/ 1365/ 2.4.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
  4. 4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας του έργου  με τίτλο: “Συντήρηση  -  Οδική Ασφάλεια – επαρχιακού  οδικού  δικτύου Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014),  Υποέργο:“Συντήρηση  δρόμου Ανδρίτσαινα – Σέκουλα – Γέφυρα Ασπρων  Σπιτιών – Ασπρα Σπίτια – διαστ/ση με Ε.Ο. Αρχαίας Ολυμπίας – Τριπόλεως”, προϋπολογισμού 1.850.000,00 ευρώ  μετά  του ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν: 1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016 2.Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας 3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 76905/1011/ 13.3.2019  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχν. Εργων Π.Ε. Ηλείας  της  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας 4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον  αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση  βλαβών  από  θεομηνία  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  Ζαχάρως  Π.Ε. Ηλείας»,  προϋπολογισμού  1.615.000,00  ευρώ  μετά  του  ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν: 1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016 2.Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας 3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  2334/ 12.3.2019  έγγραφο  του  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε. 4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση  Υποδομών  στο  Βόρειο  Λιμένα  Πατρών»,  προϋπολογισμού  1.400.000,00 ευρώ  πλέον  ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Παράκτια Ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διασυνοριακού Έργου TRITON

Την Τρίτη 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη το Ανοιχτό Εργαστήριο του έργου TRITON με τίτλο «Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Μηχανικής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Παράκτιας Διάβρωσης σε Ελλάδα και Ιταλία» στο Μουσείο Βάσσω Κατράκη στο Αιτωλικό.  Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των Δημοτικών και Περιφερειακών υπηρεσιών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για τις δράσεις του έργου TRITON στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου και για τις συγκεκριμένες δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Δήμου που θα συλλεγούν με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (δορυφορικών εικόνων, μαθηματικών ομοιωμάτων και διεθνών βάσεων δεδομένων).  
Attachments:
Download this file (el_Registration form_workshop_hermes_sept_18.docx)Φόρμα Εγγραφής[ ]1245 kB
Download this file (el_triton_inv_workshop.pdf)Πρόσκληση[ ]269 kB
Download this file (el_workshop_draft_agenda.pdf)Πρόγραμμα[ ]265 kB

Διαβάστε περισσότερα: Η Παράκτια Ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διασυνοριακού Έργου TRITON

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις