Διοργάνωση Εκδήλωσης στις 11-5-2015 στο Αγρίνιο

 

Η ΠΕΔ ΔΕ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «I.C.E. – Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία», το οποίο υλοποιεί σε  συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άλλους Έλληνες και Ιταλούς εταίρους, πραγματοποιεί εκδήλωση ενημέρωσης  για την διοργάνωση Διαγωνισμού Ιδεών (Πακέτο εργασίας 4, Δράση 4.2) που έχει ήδη προκηρυχθεί από την ΠΕΔ ΔΕ με σκοπό τη συγκέντρωση προτάσεων για το σχεδιασμό πιλοτικών διαθεματικών τουριστικών πακέτων. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις  12.00 στο Αγρίνιο, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στα πλαίσια της εκδήλωσης καλούνται φορείς, επιχειρήσεις, σύλλογοι και πρόσωπα από χώρους όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και ο αθλητισμός.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποβλέπει, μέσω της στήριξης στοχευμένων δράσεων έλξης επισκεπτών, στην ενίσχυση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η υποστήριξη της υλοποίησης πιλοτικών τουριστικών πακέτων προσέλκυσης επισκεπτών / τουριστών στην περιοχή, τα οποία θα συνδυάζουν δύο ή περισσότερες ειδικές μορφές τουρισμού και η ενδυνάμωση των απαραίτητων γι' αυτό το σκοπό συνεργασιών ανάμεσα στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι και θα συμμετάσχουν τελικά στο διαγωνισμό, καταθέτοντας τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους-ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος στο τηλέφωνο 2610270097, (πληροφορίες: Δ. Κολλιοπούλου, Α. Δρούλια).

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Διοργάνωση Εκδήλωσης στις 11-5-2015 στο Αγρίνιο