Πρόσκληση Δ.Σ. 25-1-2012

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στις 25-1-2012