Πρόσκληση ΔΣ 8-2-2012

 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στις 8-2-2012