Ψήφισμα της ΠΕΔ σχετικά με την ΠΝΠ για τα Ταμειακά Διαθέσιμα των ΟΤΑ

Το ∆.Σ. της Π.Ε.∆. Δυτικής Ελλάδας, συνεδρίασε σήμερα, 22/04/2015 εκτάκτως, παρουσία πολλών Δημάρχων της ΠΔΕ, για να συζητήσει το ζήτημα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία η Κυβέρνηση υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α’ βαθμού να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα:

  • Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.
  • Κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο ∆.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π.
  • Καλεί τους ∆ήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του ∆ημοτικού τους Συμβουλίου, με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλλουν την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό της, καθόσον τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των ∆ήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη λειτουργία τους.
  • Καλεί τους ∆ήμους της Δυτικής Ελλάδας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με το προσωπικό τους, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
  • ∆ηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που θα μας δοθεί , με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π.
  • Καλούμε τους ∆ήμους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ καταδικάζει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

  • Απαιτεί την άμεση και οριστική απόσυρσή της.
  • Καλεί τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, να μην την εφαρμόσουν και να μην καταθέσουν τα χρήματα.
  • Τα διαθέσιμα των Δήμων είναι για τους εργαζόμενους, το λαό και τις ανάγκες του, όχι για τις τράπεζες και τους δανειστές.
  • Καμμία νομική κύρωση κατά των αιρετών που θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και των υπαλλήλων που θα υλοποιήσουν αποφάσεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Attachments:
Download this file (Ψήφισμα ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.pdf)Ψήφισμα[ ]46 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Θέματα Δ.Σ. & Αποφάσεις Ψήφισμα της ΠΕΔ σχετικά με την ΠΝΠ για τα Ταμειακά Διαθέσιμα των ΟΤΑ