Ψήφισμα κατά της ποινικοποίησης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το ΔΣ της Π.Ε.Δ.  Δυτ. Ελλάδας, καταδικάζει ομόφωνα την κατάθεση μήνυσης  εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κατά των Δημάρχων Αγρινίου και Ακτίου – Βόνιτσας, καθώς και κατά των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) των αντίστοιχων ενοτήτων,  σχετικά με τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Πύργου.  Παράλληλα  επισημαίνει  ότι, κανένας γενικός γραμματέας δεν νομιμοποιείται να χαρακτηρίζει ‘’υπαλλήλους’’ τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε  να  καταργεί  το  αυτοδιοίκητο  του  θεσμού.

       Το  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.  θεωρεί ότι  τέτοιες ενέργειες, έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και  κρίνοντας  ως  επιβεβλημένη  την εξάντληση των διαδικασιών συζήτησης και συναίνεσης,  καλεί - κατ’ αντιστοιχία  προς  την σχετική  απόφαση  της  ΚΕΔΕ -,  «για την άμεση απόσυρση των μηνυτήριων αναφορών».