Αίτημα Επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης , με τίτλο: “Διαχείριση Βιοαποβλήτων ΠΔΕ”

Αίτημα Επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη», Αξονας  Προτεραιότητας:  14, με  τίτλο: “Διαχείριση  Βιοαποβλήτων  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας”. Το  Διοικητικό   Συμβούλιο  της  Π.Ε.Δ.  Δυτ. Ελλάδας,  κατά  την  συνεδρίασή  του  την  Πέμπτη  14.2.2019  και  μετά  την  εισήγηση  του  Προέδρου  του  κ. Γ. Παπαναστασίου – Δημάρχου  Αγρινίου,  συζήτησε σχετικά  με  την  υπ’αρ. πρωτ.: 3349/14.9.2018 Πρόσκληση  Υποβολής  Προτάσεων της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας, με  τίτλο: “Διαχείριση  Βιοαποβλήτων  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας” και  Κωδικό  Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4.7 -  A/A  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ: 3119,  Εκδοση: 1/0,  η  οποία  έχει  λήξει.

Τόσο  ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ., όσο  και άλλα  μέλη,  έγιναν  αποδέκτες  αιτημάτων  των  Δήμων  και  υπηρεσιακών  στελεχών  τους,  για  την  ανάγκη  επαναπροκήρυξης  της  Πρόσκλησης. Ομόφωνα  όλα  τα  μέλη  συμφώνησαν  ότι  η Πρόσκληση  παρουσίαζε ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τους  Δήμους  της  Π.Δ.Ε., παρ’όλα  αυτά,  αρκετοί  Δήμοι  δεν  μπόρεσαν  να  υποβάλουν  Προτάσεις,  λόγω  των  αντικειμενικών  συνθηκών   που  σχετίζονται  με  την  έλλειψη  προσωπικού  κ.λ.π. Κατόπιν  τούτων,  το  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.  ομόφωνα  αποφάσισε  να  απευθυνθεί  με  την παρούσα  επιστολή, τόσο στον  Περιφερειάρχη  Δυτ. Ελλάδας, όσο  και  στις  Υπηρεσίες  της  Π.Δ.Ε., ζητώντας  την  επαναπροκήρυξη της  συγκεκριμένης  Πρόσκλησης  για  μία  περίοδο  τουλάχιστον  τριών  μηνών, προκειμένου  οι  Δήμοι  της  Π.Δ.Ε.  που  δεν  είχαν  την  ευκαιρία  να  υποβάλουν  προτάσεις,  να  καταθέσουν  μέσω  των  υπηρεσιών  τους,  ολοκληρωμένους  φακέλους,  εντός  των  νέων  χρονικών  προθεσμιών.

Βρίσκεστε εδώ: Home Θέματα Δ.Σ. & Αποφάσεις Αίτημα Επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης , με τίτλο: “Διαχείριση Βιοαποβλήτων ΠΔΕ”