Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προϋπολογισμού 65.000,00€ (M.I.S. 5003444) 

Δείτε στα συννημένα την Περίληψη του Διαγωνισμού και το Τεύχος Διακήρυξης

 

Attachments:
Download this file (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ PATH.pdf)Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού[Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού]94 kB
Download this file (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PATH_v2-1.pdf)Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού[Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»]1191 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Προκυρήξεις / Διακυρήξεις Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)