Δελτίο Τύπου - Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες

Σε κλίμα έντονης αυτοδιοικητικής ομοψυχίας συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, συζητώντας ένα πλήθος θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την άμεση ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα υποστηρίξουν το παραγόμενο έργο της. 
Ανάμεσα στα άλλα θέματα:
• Αποφασίστηκε να διερευνήσουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες την δυνατότητα σύνταξης πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να προβλεφθεί η διάθεση μετακλητών υπαλλήλων σε αντιστοιχία με τους αντιδημάρχους κάθε Δήμου προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους, χωρίς παράλληλα αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης των ΟΤΑ.
• Εγκρίθηκε η παραλαβή μηχανημάτων που εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα  PATH που υλοποιείται από την Π.Ε.Δ. Δ.Ε., καθώς και οι διαδικασίες  για την άμεση παράδοσή τους στα εξουσιοδοτημένα στελέχη των Δήμων. Με τα εργαλεία αυτά  θα διευκολυνθεί το έργο της διάνοιξης και συντήρησης περιπατητικών μονοπατιών, που είναι μέσα στις προτεραιότητες του προγράμματος, προκειμένου να υποστηριχθεί ο θεματικός τουρισμός  στην Δυτική Ελλάδα.
• Ομόφωνα αποφασίσθηκε  η στήριξη των διεκδικήσεων του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π. για δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Συγκεκριμένα να διεκδικήσουν από κοινού από την Κυβέρνηση, μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στους Δήμους, με σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κάλυψη του λειτουργικού τους  κόστους, μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό, με αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους.
• Έγινε αποδεκτό κατά πλειοψηφία, Ψήφισμα της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου.
• Ανατέθηκε στους υπηρεσιακούς παράγοντες, να  διερευνήσουν την δυνατότητα της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. να συμμετέχει ενεργά στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, η οποία όπως τονίστηκε, συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ορεινής επαρχίας, αλλά και συνολικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
• Τέλος, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων  του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕ΅Ρ.Α.Α-2014-2020, δράση για την οποία η Π.Ε.Δ. Δ.Ε. έχει εξασφαλίσει την συνεργασία με τρεις εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα Περιβάλλοντος.
 
Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου - Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες