Γνωριμία με την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας

Γνωριμία με την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας

                            

 

      Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδος αποτελεί την συνέχεια των επιμέρους Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των τριών Νομών της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος - Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας - βάσει του Νόμου 3852/2010  ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης .

   Όλες οι βασικές της λειτουργίες, αναπτύσσονται σε επίπεδο Περιφέρειας, με έδρα την Πάτρα, ενώ για την κάλυψη των τοπικών αναγκών λειτουργούν αποκεντρωμένα γραφεία στις έδρες των πρώην ΤΕΔΚ σε Μεσολόγγι και Πύργο. 

    Η  Π.Ε.Δ Δυτ. Ελλάδος στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας (Αλεξ Υψηλάντου 114-116) και διοικείται από 21μελες Διοικητικό Συμβούλιο 

 

  Μέλη της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδος  είναι οι 19 Δήμοι της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος ήτοι: Δ. Πατρέων, Δ.Ερυμάνθου, Δ. Δυτικής Αχαΐας, Δ. Καλαβρύτων, Δ. Αιγιαλείας,  Δ. Αγρινίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Δ. Ξηρόμερου, Δ. Ναυπακτίας, Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Δ. Ζαχάρως, Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Δ. Πύργου, Δ. Ήλιδας, Δ. Αρχαίας Ολυμπίας , Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Δ. Πηνειού.

 

    Η  Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (.Ν.Π.Ι.Δ.) και η λειτουργία της διέπεται από το Π.Δ  75/22-8-2011 Αρ. Φύλλου 182 (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων) και οι σκοποί της αποτυπώνονται ως εξής:

 • η συνεργασία των Δήμων της  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
 • η προαγωγή του θεσμού του Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης 
 • η έρευνα και η μελέτη ζητημάτων σχετικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 
 • η συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών των οργάνων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
 • η συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. για την ανάπτυξη του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τον αφορούν 
 • η συνεργασία με όργανα και φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών Οργανισμών και Χωρών
 • η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης
 • η συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται  για αυτά
 • ο προγραμματισμός, η υποστήριξη και ο συντονισμός δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού και των μελών των αιρετών οργάνων, καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων 
 • η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία 
 • η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή 
 • η έκδοση βιβλίων και εντύπων, με αντικείμενο θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής ανάπτυξης.
Βρίσκεστε εδώ: Home Η Π.Ε.Δ.