ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.   Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 5518/ 20.3.2018  έγγραφο   του Δήμου  Ναυπακτίας

4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή  του  Ειδικού  Σχολείου  Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 1.311.290,32  ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 14442/ 5.3.2018  έγγραφο   της   Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Λειτουργική  Αναβάθμιση  Επιχειρηματικού  Κέντρου  στην Νοτιοανατολική είσοδο  της  πόλης  Αγρινίου», προϋπολογισμού μελέτης  με  Φ.Π.Α.,  4.800.000,00  ευρώ ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ.  761/ 23.2.2018  έγγραφο   της  Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  ετήσιας  Επιτροπής  Διεξαγωγής  Διαγωνισμών  ανάθεσης  έργων  εκτιμώμενης  αξίας  άνω  του  1.000.000,00  ευρώ (πλέον  ΦΠΑ), της  ΔΕΥΑ  Αιγιαλείας,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ.  3348/ 15.2.2018  έγγραφο   του  Δήμου  Ναυπακτίας

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών  ανάθεσης  έργων,  προϋπολογισμού  άνω  του  1.000.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ),  του  Δήμου  Ναυπακτίας.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ.  138/ 7.2.2018  έγγραφο   της  Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων  κεντρικών  αγωγών μεταφοράς  και  διανομής»,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις