ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 352589/ 6121/ 26.11.2019  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας  του υποέργου  με  τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ  ΜΩΛΟΥ  ΛΙΜΕΝΑ  ΚΥΛΛΗΝΗΣ»,  προϋπολογισμού: 4.032.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, του έργου:“ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΛΙΜΕΝΑ  ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 351186/ 6097/ 25.11.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Καρούτα – Λαντζοι – Λάλα  στο  τμήμα από έξοδο Κρυονερίου–Διασταύρωση Λασδικα», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 24202/ Δ4/ 3080/ 14.11.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ηλιδας

4.    Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημοπρασίας του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού  με ΦΠΑ 2.376.447,39 ευρώ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 24034/ Δ4/ 3052/ 13.11.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ηλιδας

4.    Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημοπρασίας του έργου: “Συλλογή,  μεταφορά  και  επεξεργασία  λυμάτων οικισμών  Δήμου  Ηλιδας  στην  ΕΕΛ  Αμαλιάδας (τμήμα Σαβαλίων – Αμπελοκάμπου)», συνολικούπροϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019    Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 9069789/ 1.11.2019  έγγραφο του  ΟΣΕ

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου  Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στις Επιτροπές Διαγωνισμών έργων του ΟΣΕ που εκτελούνται στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας,  προϋπολογισμού  άνω του 1.000.000 ευρώ,  για  το  υπόλοιπο έτους 2019 και για το  έτος  2020,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις