ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8του Ν. 4412/ 2016

2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 239785/ 4057/ 9.8.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ηλείαςτης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού:4.032.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, του έργου:“ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 229958/ 3840/ 31.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ  ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ,  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ”, προϋπολογισμού 2.700.000,00 ευρώ  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 229956/ 3839/ 31.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2014  (σε συνέχεια π.κ. 2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα – Καλλιθέα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων – Πετράλωνα – Θολό”, προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το έγγραφο  υπ’ αρ. πρωτ.:28711/ 3.7.2019  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του  Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για την  δημοπράτηση του  έργου:«Διανοίξεις – Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις οδών σχεδίου πόλης  περιοχής Αγίας  Βαρβάρας»,  προϋπολογισμού με  Φ.Π.Α.:1.860.000,00 ευρώ,

      

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το έγγραφο  υπ’ αρ. πρωτ.:28707/ 3.7.2019  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του  Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για την  δημοπράτηση του  έργου:«Αγροτική  οδοποιία εκτός  οικισμών  Τ.Κ. Αμπελίων,  Τ.Κ. Ποταμούλας, Τ.Κ. Αγ. Βλασίου, της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων  του  Δήμου Αγρινίου»,  προϋπολογισμού με  Φ.Π.Α.:1.736.000,00 ευρώ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις