ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 255262/ 4027/ 5.10.2020 έγγραφο της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  Γενικη Διευθυνση Αναπτυξιακου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ηλείας

4.    Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή  στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΝΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020 - 2022",  προϋπ/σμού 9.300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 42248/ 17.9.2020  έγγραφο  της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Εργου και Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού & Τεχν. Υποστήριξης του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: "Αποπεράτωση Δικτύου Οδικού Ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών", προϋπολογισμού: 1.488.882,15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 40693/ 10.9.2020  έγγραφο  της Διεύθυνσης Εργων Υποδομής του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το έργο: "Οδοποιία και μικρά τεχνικά έργα Ανατολικού και Νότιου Διαμερίσματος 2020", προϋπολογισμού: 2.000.000,00 ευρώ, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 36009/ 8.9.2020  έγγραφο  του  Δήμου  Αγρινίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ", προϋπολογισμού: 3.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 541/ 27.7.2020  έγγραφο  της ΔΕΥΑ Αγρινίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή  Νέου Αγωγού Υδροδότησης Αγρινίου – Αναβάθμιση Συστήματος Διύλισης Διυλιστηρίου Σπολάιτας – Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις