Ci-ProEffect Kick Off Meeting

Πραγματοποιήθηκε την Τέταρτη 4 Ιουνίου 2014 στην Πάτρα, η Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας των εταίρων του διακρατικού προγράμματος CI-ProEffect, ενταγμένου στα προγράμματα Interreg – Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα – Ιταλία.

 Το πρόγραμμα «CI-ProEffect - Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας», αποτελεί μια διακρατική παρέμβαση που έχει σαν σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας (ΣΠΣ), στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Απουλίας στην Ιταλία..

Επίσης στοχεύει στην κατάρτιση κοινών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση του ενδογενούς δυναμικού (άτομα και οργανωμένες ομάδες) στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, στις δράσεις αλλά και στην κατανομή ρόλων και πόρων μεταξύ των γειτονικών περιοχών.

Στα πλαίσια του Προγράμματος, θα παραχθούν νέα εργαλεία πολιτικής προστασίας, όπως βάσεις δεδομένων διαθεσίμων μέσων, εξοπλισμού και ομάδων πληθυσμού, θα επιτευχθεί ανασχεδιασμός των Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας των περιοχών παρέμβασης, δράσεις δημοσιότητας ενημέρωσεις και ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και πιλοτικό πρόγραμμα άσκησεων ετοιμότητας εξομοιωμένων συνθηκών.

 Επικεφαλής φορέας - όσον αφορά την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του Προγράμματος - είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε.Δ) με έδρα την Πάτρα, ενώ εκ μέρους των Ελληνικών αρχών συμμετέχουν επίσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΧΑΪΑ Α.Ε. με έδρα την Πάτρα και η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. με έδρα το Αγρίνιο.

 Εκ μέρους των Ιταλικών αρχών συμμετέχουν η Νομαρχία του Πρίντεζι και ο Δήμος του Λέτσε.

 Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (περιοχές της Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας) στην Ελλάδα και η περιοχή της Απουλίας (επαρχία Πρίντεζι και Λέτσε ) στην Ιταλία.

Είναι προφανές ότι η παραπάνω σύνθεση των εταίρων, εγγυάται την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων, αλλά και την μέγιστη  δυνατή εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών.

 Τα τελευταία χρόνια, οι φυσικές καταστροφές στο εύθραυστο περιβάλλον της Μεσογείου και ειδικότερα στις δύο πλευρές της Αδριατικής, είναι πιο συχνές και πιο έντονες, με σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές και την οικονομία.

 Σε εθνικό επίπεδο τα συστήματα πολιτικής προστασίας που έχουν σχεδιαστεί φαίνεται να είναι μάλλον ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται κάθε φορά .

 Η αδυναμία των συστημάτων πολιτικής προστασίας ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια των πρόσφατων φυσικών καταστροφών στην Δυτική Ελλάδα που επιδείνωσε τις συνέπειες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής

 Είναι γεγονός πως οι Μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας και τα εθνικά σχέδια, δεν λαμβάνουν υπ όψιν και δεν εκτιμούν τις τοπικές ικανότητες, δυνατότητες και εμπειρίες στον  μεγαλύτερο  δυνατό  βαθμό, ενώ μια διαφορετική προσέγγιση για την προστασία των πολιτών, θα  μπορούσε  να  δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις τοπικές κοινωνίες ως αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πολιτικής προστασίας

 Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα CI-ProEffect έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της εθνικής πολιτικής για την πολιτική προστασία και στις δύο χώρες, τοποθετώντας τους πολίτες και τις τοπικές αρχές στο επίκεντρο όλων των δράσεων και ενεργειών για την αποφυγή και την εξάλειψη των κινδύνων που απορρέουν από τις φυσικές καταστροφές.

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Ci-ProEffect Kick Off Meeting