Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ για στελέχωση Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου: "Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020" (Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 12/1/2018)

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ για στελέχωση Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών