ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 28199/ Δ4/ 3096/ 20.12.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ηλιδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημοπρασίας για κάθε ένα από τα παρακάτω υπό δημοπράτηση  έργα:

             -"Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας", προϋπολογισμού 2.258.064,52 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

             -"Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από την διασταύρωση με την οδό προς Καλαβρύτων, έως την διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά", προϋπολογισμού 2.919.354,84 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

             -"Επισκευή - ενεργειακή αναβάθμιση  της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης",προϋπολογισμού1.588.709,68 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

             -"Επισκευή - ενεργειακή αναβάθμιση  του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου", προϋπολογισμού 2.661.290,32 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημοπρασίας για κάθε ένα από τα παραπάνω υπό δημοπράτηση  έργα.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ