ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’’

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος της 13 Οκτωβρίου 2022 ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας κ. Α. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ  για τα αιτήματα των εργαζομένων του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι». Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ήταν και είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που εφάρμοσε η Τ.Α. με εξαιρετικά αποτελέσματα στην υποστήριξη αδύναμων κοινωνικά ομάδων και πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχιστεί η εφαρμογή του. 

Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως επί σειρά ετών, παρέχοντας συνεχή και απρόσκοπτη εργασία μέχρι και σήμερα. Αντιμετωπίζουν ένα τόσο δύσκολο έργο καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των Δήμων. Με αφορμή την υπ΄αριθμ. 1548/2022 απόφαση που εξέδωσε το ΣτΕ, που ακυρώνει εν μέρει το διαγωνισμό, ήτοι την 4Κ/2020/13.05.2020  Προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταργεί τη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας για το 50% των θέσεων, το μέλλον των  εργαζομένων φαντάζει ως αβέβαιο. Η ως άνω Απόφαση του ΣτΕ  ακυρώνει  εν  μέρει το διαγωνισμό τινάζοντας στον αέρα την ολοκλήρωσή του. Τα μέλη αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά και διεξοδικά από τον Πρόεδρο θεωρούν δίκαια τα αιτήματα των εργαζομένων στο πρόγραμμα, συντάσσονται μαζί τους στην διεκδίκηση τους και συνυπογράφουν το παρακάτω ψήφισμα :

-     Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των εργαζόμενων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  στο κοινωνικό έργο των Δήμων.

-     Προσυπογράφουν το αίτημά τους να μοριοδοτηθούν για την ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει ασκώντας τα καθήκοντά τους.

-     Διαμαρτύρονται έντονα για την δυσμενή αυτή εξέλιξη που καθιστά επισφαλή την εργασία  των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

-     Διεκδικούν την εισαγωγή ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το σύνολο των ανθρώπων που σήμερα υπηρετούν στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’’