Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020" " η οποίο θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου 2021
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020" " η οποίο θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου 2021
  Ημ/νια: 15/01/2021 13:21:35
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΡ7ΟΚΣ1-959
 2. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020" " η οποίο θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου 2021
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020" " η οποίο θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου 2021
  Ημ/νια: 15/01/2021 13:19:55
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΟ0ΟΚΣ1-ΔΧΗ
 3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1773/2020
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1773/2020
  Ημ/νια: 15/01/2021 13:10:05
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω0ΓΙΟΚΣ1-Φ9Υ
 4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1276/2020
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1276/2020
  Ημ/νια: 13/01/2021 14:27:56
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ15ΠΟΚΣ1-4ΜΨ
 5. Πρόταση συνδιοργάνωσης «Πρόσωπα Χρονιάς 2020» (εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».
  Θέμα: Πρόταση συνδιοργάνωσης «Πρόσωπα Χρονιάς 2020» (εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».
  Ημ/νια: 13/01/2021 12:14:34
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ53ΚΟΚΣ1-2Α5
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)