Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 413/2021
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 413/2021
  Ημ/νια: 09/04/2021 14:28:07
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Θ5ΣΟΚΣ1-ΖΚΔ
 2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 412/2021
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 412/2021
  Ημ/νια: 09/04/2021 14:27:54
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΙΨΟΚΣ1-Α6Ω
 3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 411/2021
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 411/2021
  Ημ/νια: 09/04/2021 14:27:43
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΚΓΒΟΚΣ1-9ΣΔ
 4. Έγκριση δαπάνης για καθαρισμός υαλοπινάκων των γραφείων της ΠΕΔ (Π.Ε. Ηλείας)
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για καθαρισμός υαλοπινάκων των γραφείων της ΠΕΔ (Π.Ε. Ηλείας)
  Ημ/νια: 09/04/2021 11:38:05
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΥ7ΘΟΚΣ1-ΝΨΧ
 5. Έγκριση δαπάνης για είδη Καθαρισμού και Φιλοξενίας για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δ.Ε. (Π.Ε. Ηλείας)
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για είδη Καθαρισμού και Φιλοξενίας για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δ.Ε. (Π.Ε. Ηλείας)
  Ημ/νια: 09/04/2021 11:36:24
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΛΣΟΚΣ1-ΤΩ2
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)