Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 887/2022
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 887/2022
  Ημ/νια: 30/06/2022 12:52:58
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΜΗΖΟΚΣ1-8ΗΑ
 2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 886/2022
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 886/2022
  Ημ/νια: 30/06/2022 12:52:40
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΠ9ΟΚΣ1-5ΩΕ
 3. Απευθείας ανάθεση για επισκευή και τοποθέτηση πινακίδας ΠΕΔ Δ. Ελλάδας στην Π.Ε. Αιτ/νίας
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για επισκευή και τοποθέτηση πινακίδας ΠΕΔ Δ. Ελλάδας στην Π.Ε. Αιτ/νίας
  Ημ/νια: 30/06/2022 09:59:58
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΒΘΟΚΣ1-ΟΓΞ
 4. Απευθείας ανάθεση για συντήρηση Κλιματιστικών των γραφείων της ΠΕΔ Δ. Ελλάδας
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συντήρηση Κλιματιστικών των γραφείων της ΠΕΔ Δ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 30/06/2022 09:58:49
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΔΖΟΚΣ1-ΤΧΕ
 5. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για την αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για την αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.
  Ημ/νια: 30/06/2022 09:57:29
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΖ7ΟΚΣ1-ΣΤΝ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)