Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Επικύρωση απόφασεων Προέδρου αρ. 43 - 55/2021
  Θέμα: Επικύρωση απόφασεων Προέδρου αρ. 43 - 55/2021
  Ημ/νια: 22/09/2021 11:43:43
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 994ΩΟΚΣ1-Υ12
 2. Επικύρωση απόφασεων Προέδρου αρ. 31 - 42/2021
  Θέμα: Επικύρωση απόφασεων Προέδρου αρ. 31 - 42/2021
  Ημ/νια: 22/09/2021 11:42:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΤΗ2ΟΚΣ1-752
 3. Επικύρωση απόφασεων Προέδρου αρ. 27 - 30/2021
  Θέμα: Επικύρωση απόφασεων Προέδρου αρ. 27 - 30/2021
  Ημ/νια: 22/09/2021 11:39:21
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΒ6ΟΚΣ1-ΑΩ4
 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημ/νια: 16/09/2021 12:48:39
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΚΘΑΟΚΣ1-ΔΝΠ
 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημ/νια: 16/09/2021 12:39:24
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω0ΩΑΟΚΣ1-49Υ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)