Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Επικύρωση αποφάσεων Προέδρου 92 - 139/2021
  Θέμα: Επικύρωση αποφάσεων Προέδρου 92 - 139/2021
  Ημ/νια: 21/01/2022 13:20:46
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΧΝΟΚΣ1-ΥΔΒ
 2. Υπόδειξη εκπροσώπων στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Εργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.
  Θέμα: Υπόδειξη εκπροσώπων στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Εργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.
  Ημ/νια: 21/01/2022 13:19:38
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΕ6ΟΚΣ1-3Ξ1
 3. Υπόδειξη προς την ΚΕΔΕ εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού), για το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων της Π.Ε. Ηλείας.
  Θέμα: Υπόδειξη προς την ΚΕΔΕ εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού), για το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων της Π.Ε. Ηλείας.
  Ημ/νια: 21/01/2022 13:18:30
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΥΛΠΟΚΣ1-9ΚΕ
 4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1693/2021
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1693/2021
  Ημ/νια: 11/01/2022 14:32:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9Ν3ΞΟΚΣ1-ΣΘΓ
 5. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1690/2021
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1690/2021
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:59:51
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΒΟΟΚΣ1-5ΣΡ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)