Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση ψηφοδελτίων για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ στις 13-2-2024
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση ψηφοδελτίων για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ στις 13-2-2024
  Ημ/νια: 13/02/2024 15:16:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΙΛΦΟΚΣ1-ΡΧΧ
 2. Απευθείας ανάθεση για είδη φιλοξενίας για την Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 13-02-2024
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για είδη φιλοξενίας για την Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 13-02-2024
  Ημ/νια: 13/02/2024 15:14:23
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΞΜΟΚΣ1-8ΗΩ
 3. Απευθείας ανάθεση για εκτύπωση ψηφοδελτίων για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ στις 13-2-2024
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για εκτύπωση ψηφοδελτίων για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ στις 13-2-2024
  Ημ/νια: 13/02/2024 15:11:47
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9923ΟΚΣ1-Λ6Τ
 4. Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση ψηφοδελτίων για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ στις 13-2-2024
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση ψηφοδελτίων για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ στις 13-2-2024
  Ημ/νια: 13/02/2024 12:43:38
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΜΑΕΟΚΣ1-06Ι
 5. Έγκριση δαπάνης για ενοικίαση Μικροφωνικής Εγκατάστασης, ηχογράφηση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ στις 13-02-2024
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για ενοικίαση Μικροφωνικής Εγκατάστασης, ηχογράφηση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ στις 13-02-2024
  Ημ/νια: 13/02/2024 12:41:57
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΔΙΑΟΚΣ1-Θ12
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)