Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Απόφαση για υποστήριξη πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Θεσσαλία
  Θέμα: Απόφαση για υποστήριξη πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Θεσσαλία
  Ημ/νια: 22/09/2023 12:20:45
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6158ΟΚΣ1-ΠΟ8
 2. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.
  Ημ/νια: 22/09/2023 12:19:54
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΣΔΟΚΣ1-ΓΣΤ
 3. Αλλαγή κλιμάκιου του Επιστημονικού Συνεργάτη της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας, Αντωνόπουλου Κων/νου
  Θέμα: Αλλαγή κλιμάκιου του Επιστημονικού Συνεργάτη της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας, Αντωνόπουλου Κων/νου
  Ημ/νια: 22/09/2023 12:19:09
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΥΤΖΟΚΣ1-ΒΒΟ
 4. Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023
  Θέμα: Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023
  Ημ/νια: 22/09/2023 12:17:33
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΝΚ2ΟΚΣ1-Γ71
 5. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.
  Ημ/νια: 22/09/2023 12:14:31
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΜΙΙΟΚΣ1-02Ν
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)