Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τίτλο Κτήσης
  Θέμα: Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τίτλο Κτήσης
  Ημ/νια: 07/08/2020 10:58:30
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΙΚΟΚΣ1-ΞΒ5
 2. Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τίτλο Κτήσης
  Θέμα: Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τίτλο Κτήσης
  Ημ/νια: 07/08/2020 10:54:26
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 67ΦΒΟΚΣ1-Λ27
 3. Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τίτλο Κτήσης
  Θέμα: Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με τίτλο Κτήσης
  Ημ/νια: 07/08/2020 10:51:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΕΦΟΚΣ1-Ψ1Φ
 4. Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης σημείων ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος PATH
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης σημείων ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος PATH
  Ημ/νια: 07/08/2020 10:43:28
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΧ0ΨΟΚΣ1-5ΗΞ
 5. Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών για ψηφιοποίηση υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος PATH
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών για ψηφιοποίηση υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος PATH
  Ημ/νια: 07/08/2020 10:40:43
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Α28ΟΚΣ1-ΠΔΝ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)