Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Εγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης, σχετικά με την πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., με αντικείμενο την διοικητική – οικονομική παρακολούθηση και υποστήριξη του Προγράμματος ”PATH”, ενταγμένου και χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.
  Θέμα: Εγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης, σχετικά με την πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., με αντικείμενο την διοικητική – οικονομική παρακολούθηση και υποστήριξη του Προγράμματος ”PATH”, ενταγμένου και χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.
  Ημ/νια: 19/04/2019 14:58:45
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΚΞΟΚΣ1-82Θ
 2. Απευθείας ανάθεση για παράθεση του επίσημου γεύματος των προσκεκλημένων Ελλήνων καθώς και εκπροσώπων ξένων κρατών και ακολούθων στα πλαίσια των εορτών της εξόδου 2019
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για παράθεση του επίσημου γεύματος των προσκεκλημένων Ελλήνων καθώς και εκπροσώπων ξένων κρατών και ακολούθων στα πλαίσια των εορτών της εξόδου 2019
  Ημ/νια: 19/04/2019 14:54:49
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΞΣΟΚΣ1-9Υ1
 3. Αίτημα Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.), για συνδιοργάνωση του 37ου τελικού του κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών στην Πάτρα, 16.3.2019.
  Θέμα: Αίτημα Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.), για συνδιοργάνωση του 37ου τελικού του κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών στην Πάτρα, 16.3.2019.
  Ημ/νια: 19/04/2019 12:50:00
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΔΔ6ΟΚΣ1-ΗΣ1
 4. Αίτημα Συλλόγου Νεολαίας και Γυναικών Ρομά Κάτω Αχαϊας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για συνδιοργάνωση της γιορτής του Αγ. Γεωργίου στην Κ. Αχαϊα, 29.4.2019.
  Θέμα: Αίτημα Συλλόγου Νεολαίας και Γυναικών Ρομά Κάτω Αχαϊας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για συνδιοργάνωση της γιορτής του Αγ. Γεωργίου στην Κ. Αχαϊα, 29.4.2019.
  Ημ/νια: 19/04/2019 12:49:16
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΥΓΟΚΣ1-ΟΩΣ
 5. Εγκριση Πρακτικού Παραλαβής Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετικά με το παραδοτέο 2.1.1. «Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας» Προγράμματος PATH και των σχετικών πιστώσεων.
  Θέμα: Εγκριση Πρακτικού Παραλαβής Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετικά με το παραδοτέο 2.1.1. «Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας» Προγράμματος PATH και των σχετικών πιστώσεων.
  Ημ/νια: 19/04/2019 12:48:23
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Γ8ΞΟΚΣ1-ΡΝΧ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)