Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Ημ/νια: 12/03/2020 14:44:37
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒ4ΕΟΚΣ1-ΖΑ6
 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
  Ημ/νια: 12/03/2020 14:42:37
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΩ8ΜΟΚΣ1-156
 3. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων για την Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων για την Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
  Ημ/νια: 11/03/2020 13:34:52
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 67Ρ3ΟΚΣ1-3ΓΡ
 4. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων για την Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων για την Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
  Ημ/νια: 11/03/2020 13:33:14
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 68ΤΜΟΚΣ1-ΧΧΓ
 5. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 314
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 314
  Ημ/νια: 11/03/2020 13:03:44
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9Κ0ΙΟΚΣ1-ΟΝΖ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)