Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Αίτημα Δήμου Πατρέων για συνδιοργάνωση του Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας 2024 ‘’Φάνης Τσιμιγκάτος’’
  Θέμα: Αίτημα Δήμου Πατρέων για συνδιοργάνωση του Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας 2024 ‘’Φάνης Τσιμιγκάτος’’
  Ημ/νια: 24/05/2024 14:09:09
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 923ΓΟΚΣ1-65Γ
 2. Αίτημα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου Νοσοκομείου για συνεκτύπωση φυλλαδίων στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν την ενημέρωση και προώθηση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
  Θέμα: Αίτημα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου Νοσοκομείου για συνεκτύπωση φυλλαδίων στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν την ενημέρωση και προώθηση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
  Ημ/νια: 24/05/2024 14:05:10
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 998ΗΟΚΣ1-Υ5Ε
 3. Πρόταση συμμετοχής και συνδιοργάνωσης στο Regional Growth Conference 2024 (30,31 Μάϊου και 1 Ιουνίου 2024 – Εφ. Πελοπόννησος)
  Θέμα: Πρόταση συμμετοχής και συνδιοργάνωσης στο Regional Growth Conference 2024 (30,31 Μάϊου και 1 Ιουνίου 2024 – Εφ. Πελοπόννησος)
  Ημ/νια: 24/05/2024 13:58:25
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 63ΧΗΟΚΣ1-6ΜΘ
 4. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (άρθρο 186 παρ. VI του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4604/2019.)
  Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (άρθρο 186 παρ. VI του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4604/2019.)
  Ημ/νια: 24/05/2024 13:29:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΖΘΟΚΣ1-ΑΟ6
 5. Απευθείας ανάθεση για είδη Καθαρισμού για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δ.Ε.
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για είδη Καθαρισμού για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δ.Ε.
  Ημ/νια: 24/05/2024 13:24:19
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΑΓΟΚΣ1-ΛΥΟ

Π.Ε.Δ. Δυτικης Ελλαδας

Επικαιροτητα

You are here: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)