Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση του «1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου», στις 15 – 17 Φεβρουαρίου 2019, στις Εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση του «1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου», στις 15 – 17 Φεβρουαρίου 2019, στις Εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
  Ημ/νια: 15/02/2019 15:03:48
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΗΦΝΟΚΣ1-570
 2. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 15/02/2019 15:00:45
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΨ1ΟΟΚΣ1-ΦΓΚ
 3. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του «1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου», στις 15 – 17 Φεβρουαρίου 2019, στις Εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση του «1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου», στις 15 – 17 Φεβρουαρίου 2019, στις Εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
  Ημ/νια: 15/02/2019 11:33:46
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΤ29ΟΚΣ1-ΑΔΠ
 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ημ/νια: 15/02/2019 10:55:58
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω19ΣΟΚΣ1-ΑΕ9
 5. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  Ημ/νια: 12/02/2019 14:36:23
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ο72ΟΚΣ1-ΨΡΧ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)