Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Έγκριση εξόδων κίνησης και συντήρησης του αυτ/του της Π.Ε.Δ
  Θέμα: Έγκριση εξόδων κίνησης και συντήρησης του αυτ/του της Π.Ε.Δ
  Ημ/νια: 18/12/2018 10:55:06
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΝ2ΟΟΚΣ1-2ΘΗ
 2. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 18/12/2018 10:52:03
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΡΣΨΟΚΣ1-ΨΗΠ
 3. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων αποζημιώσεων εκπροσώπων και υπαλλήλων της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στo Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα στις 3-5 Δεκεμβρίου 2018
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων αποζημιώσεων εκπροσώπων και υπαλλήλων της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στo Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα στις 3-5 Δεκεμβρίου 2018
  Ημ/νια: 18/12/2018 10:50:53
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΞ0ΖΟΚΣ1-ΠΓΔ
 4. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 18/12/2018 10:49:42
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 636ΥΟΚΣ1-ΘΒ1
 5. Εκπροσώπηση της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στο Bari της Ιταλίας
  Θέμα: Εκπροσώπηση της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στο Bari της Ιταλίας
  Ημ/νια: 14/12/2018 16:52:41
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΡΜΞΟΚΣ1-ΛΝΕ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)