Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και φύλαξης για τον εξοπλισμό βατότητας μονοπατιών του προγράμματος PATH
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και φύλαξης για τον εξοπλισμό βατότητας μονοπατιών του προγράμματος PATH
  Ημ/νια: 21/02/2020 14:03:27
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΛΝΥΟΚΣ1-50Ξ
 2. Έγκριση δαπάνης για είδη φιλοξενίας για τις ανάγκες τις ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για είδη φιλοξενίας για τις ανάγκες τις ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
  Ημ/νια: 21/02/2020 13:54:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 99ΖΧΟΚΣ1-1ΩΛ
 3. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση ανελκυστήρα των γραφείων της Π.Ε.Δ. Π.Ε. Αιτ/νιας
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συντήρηση ανελκυστήρα των γραφείων της Π.Ε.Δ. Π.Ε. Αιτ/νιας
  Ημ/νια: 21/02/2020 13:52:44
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΝ75ΟΚΣ1-ΡΔΘ
 4. Έγκριση δαπάνης για αγορά σφραγίδων για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων της ΠΕΔ.
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για αγορά σφραγίδων για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων της ΠΕΔ.
  Ημ/νια: 21/02/2020 13:51:19
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΞΨΛΟΚΣ1-31Ζ
 5. Έγκριση δαπάνης για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για την υποστήριξη και παρακολούθηση των προγραμμάτων δράσης των Δήμων στους τομείς Αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για την υποστήριξη και παρακολούθηση των προγραμμάτων δράσης των Δήμων στους τομείς Αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
  Ημ/νια: 21/02/2020 13:49:48
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΥΟΧΟΚΣ1-0ΗΛ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)