Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Συμφωνητικό
  Θέμα: Συμφωνητικό
  Ημ/νια: 23/08/2019 14:54:07
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΣΦΟΚΣ1-6ΒΑ
 2. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση του "Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών" του Δήμου Αγρινίου από 22 έως 26-8-2019
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση του "Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών" του Δήμου Αγρινίου από 22 έως 26-8-2019
  Ημ/νια: 21/08/2019 16:12:46
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΛΖΟΚΣ1-Κ1Ω
 3. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωσης του "Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών" του Δήμου Αγρινίου από 22 έως 26-8-2019
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωσης του "Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών" του Δήμου Αγρινίου από 22 έως 26-8-2019
  Ημ/νια: 21/08/2019 16:02:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΥΣ8ΟΚΣ1-ΑΛΗ
 4. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 21/08/2019 14:30:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΠ1ΙΟΚΣ1-ΥΜ2
 5. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ., και Ε.Σ.
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ., και Ε.Σ.
  Ημ/νια: 21/08/2019 14:29:20
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΓ5ΟΚΣ1-Ρ76
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)