Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Έγκριση Υπερωριακής απασχόληση εργαζομένων της ΠΕΔ Δ.Ε. για τους μήνες Μαΐου – Δεκέμβριο 2019
  Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής απασχόληση εργαζομένων της ΠΕΔ Δ.Ε. για τους μήνες Μαΐου – Δεκέμβριο 2019
  Ημ/νια: 03/06/2019 12:23:31
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΗ4ΧΟΚΣ1-ΚΗΒ
 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Ημ/νια: 31/05/2019 12:21:00
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΑ1ΛΟΚΣ1-ΕΑΕ
 3. Έγκριση Πληρωμής για την Συνδιοργάνωση του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εφημερίδα “ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Α.Ε." - στο Αγρίνιο στις 2 και 3 Μαρτίου 2019
  Θέμα: Έγκριση Πληρωμής για την Συνδιοργάνωση του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εφημερίδα “ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Α.Ε." - στο Αγρίνιο στις 2 και 3 Μαρτίου 2019
  Ημ/νια: 20/05/2019 12:35:28
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 66Φ0ΟΚΣ1-1ΡΡ
 4. Αποστολή 1ης Ενδιάμεσης πληρωμής του προγράμματος PATH στους Ιταλούς εταίρους
  Θέμα: Αποστολή 1ης Ενδιάμεσης πληρωμής του προγράμματος PATH στους Ιταλούς εταίρους
  Ημ/νια: 20/05/2019 12:20:05
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ω9ΜΟΚΣ1-4ΦΒ
 5. Έγκριση Πληρωμής για την παράθεση του επίσημου γεύματος των προσκεκλημένων Ελλήνων καθώς και εκπροσώπων ξένων κρατών και ακολούθων στα πλαίσια των εορτών της εξόδου 2019
  Θέμα: Έγκριση Πληρωμής για την παράθεση του επίσημου γεύματος των προσκεκλημένων Ελλήνων καθώς και εκπροσώπων ξένων κρατών και ακολούθων στα πλαίσια των εορτών της εξόδου 2019
  Ημ/νια: 16/05/2019 12:40:55
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΖΡΓΟΚΣ1-ΔΩΤ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)