Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 18/10/2019 15:40:50
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Η0ΚΟΚΣ1-9ΒΛ
 2. Έγκριση πληρωμής για την συνδιοργάνωση του "P.I.C.K." (Patras International Circuit for Kart) που διεξήχθηκε στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πάτρα.
  Θέμα: Έγκριση πληρωμής για την συνδιοργάνωση του "P.I.C.K." (Patras International Circuit for Kart) που διεξήχθηκε στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πάτρα.
  Ημ/νια: 18/10/2019 15:38:54
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ω3ΦΟΚΣ1-ΒΑΘ
 3. Έγκριση πληρωμής για επισκευή και συντήρηση Κλιματιστικής Μονάδας κτιρίου γραφείων ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας)
  Θέμα: Έγκριση πληρωμής για επισκευή και συντήρηση Κλιματιστικής Μονάδας κτιρίου γραφείων ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας)
  Ημ/νια: 18/10/2019 15:37:15
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ107ΟΚΣ1-Φ67
 4. Έγκριση πληρωμής για συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θέρμου των Πολιτιστικών και Θρησκευτικών Εκδηλώσεων Κοσμά Αιτωλού έτους 2019.
  Θέμα: Έγκριση πληρωμής για συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θέρμου των Πολιτιστικών και Θρησκευτικών Εκδηλώσεων Κοσμά Αιτωλού έτους 2019.
  Ημ/νια: 18/10/2019 15:35:31
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΨΙΓΟΚΣ1-Ε6Ξ
 5. Έγκριση πληρωμής στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του "Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών" του Δήμου Αγρινίου από 22 έως 26-8-2019
  Θέμα: Έγκριση πληρωμής στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του "Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών" του Δήμου Αγρινίου από 22 έως 26-8-2019
  Ημ/νια: 18/10/2019 15:33:52
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙ2ΤΟΚΣ1-0ΤΟ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)