Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Συγκρότηση Επιτροπών συλλογικών Οργάνων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών συλλογικών Οργάνων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  Ημ/νια: 06/12/2019 14:56:55
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΣ8ΨΟΚΣ1-33Β
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας της 21ης Νοεμβρίου 2019
  Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας της 21ης Νοεμβρίου 2019
  Ημ/νια: 05/12/2019 09:32:07
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Η4ΚΟΚΣ1-ΟΤ0
 3. Συμμετοχή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 28 Νοεμβρίου 2019 για την εκλογή Συλλογικών Οργάνων.
  Θέμα: Συμμετοχή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 28 Νοεμβρίου 2019 για την εκλογή Συλλογικών Οργάνων.
  Ημ/νια: 28/11/2019 10:48:09
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΡΛΙΟΚΣ1-ΑΡΩ
 4. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 28/11/2019 10:47:18
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω8ΥΚΟΚΣ1-ΦΨΟ
 5. Επανέναρξη χρήσης υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Τραπεζικής - Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από την Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Θέμα: Επανέναρξη χρήσης υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Τραπεζικής - Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από την Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 28/11/2019 10:43:03
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΥΔΟΚΣ1-ΦΡ1
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)