ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 372/ 21.8.2019  έγγραφο του Συνδέσμου  Αποχέτευσης  Ανδραβίδας – Λεχαινών – Κάστρου  Κυλλήνης – Τραγανού  “Ο ΗΡΑΚΛΗΣ" .

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:«Εσωτερικά Δίκτυα  αποχέτευσης  οικισμών Δήμου  Ανδραβίδας - Κυλλήνης και  Πηνειού  και  σύνδεσή  τους με  την  υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινων», προϋπολογισμού:6.348.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 247147/ 4193/ 21.8.2019  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας  του  έργου με  τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.  ΗΛΕΙΑΣ  Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού:5.000.000,00 ευρώ μετά του ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το έγγραφο  υπ’ αρ. πρωτ.:35305/ 20.8.2019  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του  Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού για  την επιλογή  αναδόχου του έργου:«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»  ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ», προϋπολογισμού:1.990.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 241265/ 4080/ 12.8.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας του έργου με  τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια π.κ. 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ:ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ”, προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8του Ν. 4412/ 2016

2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 239785/ 4057/ 9.8.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ηλείαςτης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού:4.032.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, του έργου:“ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις