ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 27126/ 1.7.2020  έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Εργου &  Η/Μ  του  Δήμου Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ:

                  Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ – ΗΦ)  και 

                  Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ.», προϋπολογισμού: 2.487.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ, Δήμου Πατρέων 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  143911/ 2923/ 15.6.2020  έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας - Δ/νση Τεχνικών  Εργων  Π.Ε. Αχαϊας
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ», προϋπολογισμού: 3.600.000,00 ευρώ  (ΚΩΔ. 2019ΕΠ00100046) 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  9372/ 1.6.2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμ. συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων  του  Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας», προϋπολογισμού: 1.400.000,00 ευρώ  (με αναθεώρηση  και  ΦΠΑ) 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ14/β/οικ. 1303/Φ-ΕΣ-Π έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση περιόδου 2018 – 2020: α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ: α1) στο τμήμα Αθηνών – Κορίνθου από πέρας διοικητικών  ορίων Περιφέρειας Αττικής έως Α.Κ. Αρχ. Κορίνθου και α2) στην Παράκαμψη Πάτρας (ΕΠΠ)  και β) των παράπλευρων τοπικών οδών του τμήματος Κόρινθος – Τρίπολη – Παραδείσια – Αρφαρά του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα  Περιφέρειας Πελοποννήσου»  προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 5008/ 12.5.2020  έγγραφο του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας

 4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου  του  έργου:  “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 4.931.000,00  ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις