ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το έγγραφο  υπ’ αρ. πρωτ.:28711/ 3.7.2019  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του  Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για την  δημοπράτηση του  έργου:«Διανοίξεις – Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις οδών σχεδίου πόλης  περιοχής Αγίας  Βαρβάρας»,  προϋπολογισμού με  Φ.Π.Α.:1.860.000,00 ευρώ,

      

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το έγγραφο  υπ’ αρ. πρωτ.:28707/ 3.7.2019  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του  Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για την  δημοπράτηση του  έργου:«Αγροτική  οδοποιία εκτός  οικισμών  Τ.Κ. Αμπελίων,  Τ.Κ. Ποταμούλας, Τ.Κ. Αγ. Βλασίου, της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων  του  Δήμου Αγρινίου»,  προϋπολογισμού με  Φ.Π.Α.:1.736.000,00 ευρώ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 328/ 2240/ 21516/ 5.7.2019 έγγραφο του Τμήματος Διοικ. Υποστήριξηςτης Γεν. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων  του  Πανεπιστημίου Πατρών.

4.  Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  της  εργολαβίας:“ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 2.661.290,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ  24%)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 203349/ 4015/ 5.7.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων Π.Ε.  Αχαϊας της  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή του, για συμμετοχή στιςΕπιτροπές Διαγωνισμού για  την  κατασκευή 5 έργων: 

 “Αντιπλημμυρικά  έργα  στον ποταμό  Πείρο,  πλησίον οικισμού  Μοιρέικα”,προϋπολογισμού  1.250.000,00 ευρώ   

-   «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού Χάραδρου, Π.Ε. Αχαϊας,  ετών 2019 – 2020»,  προϋπολογισμού  2.100.000,00 ευρώ   

-  «Εργασίες  συντήρησης – αποκατάστασης κοιτόστρωσης  χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαϊας»,  προϋπολογισμού  1.500.000,00 ευρώ

-  «Εργασίες  συντήρησης – αποκατάστασης  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού  Βουραϊκού  και κλάδων ή όμορων  χειμάρρων  αυτού, Π.Ε. Αχαϊας», προϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ

-   «Εργασίες  συντήρησης – αποκατάστασης  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού  Κερινίτη  και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού,  Π.Ε. Αχαϊας»,  προϋπολογισμού  1.500.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 199939/ 3245/ 4.7.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Καρούτα – Λαντζοι – Λάλα  στο τμήμα από έξοδο Κρυονερίου–Διασταύρωση Λασδικα», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις