Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ για στελέχωση Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου: "Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020" (Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 12/1/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 642/ 8.12.2017  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  Γνωμοδοτικών Επιτροπών  για  Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας  για  το  έτος 2018, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης  μεγαλύτερη  από  1.000.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το  υπ’ αρ. πρωτ. 3302/ 26.9.2017 έγγραφο  της  Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου  (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

4.  Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ανατολικής συνοικίας  Αιτωλικού”

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
  3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 259345/ 3562/ 22.9.2017 έγγραφο  της   Δ/νσης  Τεχνικών  Εργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας Π.Ε. Αιτωλ/νίας
  4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  των Επιτροπών  Δημοπρασιών  που θα διεξαχθούν στην Δ/νση Τεχν. Εργων στο Διοικητήριο Ι. Π. Μεσολογγίου, εντός  του  έτους  2017

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το  υπ’ αρ. πρωτ. 17878/ 4.9.2017 έγγραφο  του  Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου

4.  Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του έργου  με  τίτλο: «Αντιπλημμυρική  Θωράκιση  και  Αποκατάσταση  Βλαβών  από  τις  Φυσικές  Καταστροφές  Οκτωβρίου  2016  στον  Δήμο  Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση  (Αποκατάσταση Λειτουργικών  Βαθών) Διαύλων Ανατολικής  Κλείσοβας  και Λιμένα Μεσολογγίου», προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ  (με  αναθεώρηση  και ΦΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις