ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 1134/ 13.1.2017  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  για την  διεξαγωγή  διαγωνισμών για Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου   Αιγιαλείας  για  το  2017, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης  μεγαλύτερη  από  1.000.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 23188/ Α862/20.2.2017 έγγραφο του  Τμήματος Σχεδιασμού &  Τεχν. Υποστήριξης του Δήμου Πατρέων

           4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών προϋπολογισμού δαπάνης  άνω  του  1.000.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ  του Δήμου Πατρέων,  για το έτος 2017 – 2018  και  ως  την  σύσταση  νέας  επιτροπής.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το  υπ’ αρ. πρωτ. 265/ 4060/ 14.2.2017 έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικής  Υποστήριξης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Ολοκλήρωση  Περίφραξης  για  την  προστασία  των  κτιρίων  της  Πανεπιστημιούπολης», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 1109/ 1.2.2017 έγγραφο  του  Δήμου  Ακτίου – Βόνιτσας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Βελτίωση  υδροδότησης Παλαίρου – Πογωνιάς – Στενού», εκτιμώμενης  αξίας 1.406.504,07 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 2027β’/ 30.1.2017 έγγραφο  των  Υπηρεσιών  Υδρευσης & Αποχέτευσης  της  ΔΕΥΑΠ  Πάτρας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  των Επιτροπών  Διαγωνισμών των Εργων  των  Υπηρεσιών  Υδρευσης & Αποχέτευσης  της  ΔΕΥΑΠ  Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις