ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση.

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 207777/ 4131/ 11.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για την  κατασκευή  του έργου με  τίτλο: “Συντήρηση  της  Επαρχιακής οδού  Διάσελο – Καλέντζι”, προϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ,  με κωδικό  2014ΣΕ57100004 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 372/ 21.8.2019  έγγραφο του Συνδέσμου  Αποχέτευσης  Ανδραβίδας – Λεχαινών – Κάστρου  Κυλλήνης – Τραγανού  “Ο ΗΡΑΚΛΗΣ" .

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:«Εσωτερικά Δίκτυα  αποχέτευσης  οικισμών Δήμου  Ανδραβίδας - Κυλλήνης και  Πηνειού  και  σύνδεσή  τους με  την  υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινων», προϋπολογισμού:6.348.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 247147/ 4193/ 21.8.2019  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας  του  έργου με  τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.  ΗΛΕΙΑΣ  Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού:5.000.000,00 ευρώ μετά του ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το έγγραφο  υπ’ αρ. πρωτ.:35305/ 20.8.2019  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του  Δήμου Αγρινίου

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού για  την επιλογή  αναδόχου του έργου:«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»  ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ», προϋπολογισμού:1.990.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 241265/ 4080/ 12.8.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας του έργου με  τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια π.κ. 2013ΕΠ 00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ:ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ”, προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις