ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/284010/5032/29.10.2020 έγγραφο της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

4. Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου με τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή  στην  Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ", προϋπολογισμού 4.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 50890/ 23.10.2020  έγγραφο  της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Εργου και Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού & Τεχν. Υποστήριξης του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: "Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών", προϋπολογισμού: 2.745.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/276690/4935/22.10.2020 έγγραφο της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

4. Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου με τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή  στην  Επιτροπή Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ", προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΤΕ -1970/ΓΠΕΜ/ 13.10.2020 έγγραφο  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή μόνιμης περίφραξης στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου του Ε.Α.Π.", προϋπολογισμού: 1.364.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ),

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 11691/ 8.10.2020  έγγραφο  της  Οικονομικής Υπηρεσίας του  Δήμου  Ανδραβίδας – Κυλλήνης

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα δύο έργα με τίτλο: "Νέος δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Δ.Κ. Βάρδας",προϋπολογισμού: 1.590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Κουρτεσίου, Τ.Κ. Αετοράχης (Δάφνη) και Τ.Κ. Ψαρίου και σωληνώσεων υδατοπύργων»,  προϋπολογισμού: 1.068.654,84 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αντίστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις