ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - προτάσεις για τροποποίηση του Νόμου Ν. 3852/2010

Δυναμικά ξεκίνησε την λειτουργία του το νέο ΔΣ της ΠΕΔΔΕ, αφού από την δεύτερη κιόλας συνεδρίαση του, αποφάσισε να ασχοληθεί με χρονίζοντα προβλήματα που απασχολούν τους αιρετούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δυσχεραίνουν σοβαρά το έργο τους.  

Ομόφωνα αποφάσισαν να αποστείλουν στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη  Θεοδωρικάκο τεκμηριωμένη  πρόταση τροπολογιών στο νόμο που αφορά τους Αιρετούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την λήψη αποφάσεων και τις διαδικασίες ελέγχου .

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά για τις δικογραφίες που αφορούν σε ποινικό έλεγχο δημοτικών συμβουλίων για αποφάσεις που έλαβαν και κρίθηκαν παράνομες κατά τη διαδικασία υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας και που συνεχώς πυκνώνουν.

Είναι επίσης γνωστό το ότι εφόσον οι κατηγορούμενοι αιρετοί παραπεμφθούν με αμετάκλητο βούλευμα που τους επιβάλλει περιοριστικό όρο, τότε τίθενται σε αργία. 

Δεδομένης της καθυστέρησης απονομής της ελληνικής δικαιοσύνης, όσοι τίθενται σε αργία μπορεί να απολέσουν τουλάχιστον 1-2 εκλογικές περιόδους, δηλαδή 4-8 έτη, ενώ στιγματίζονται ανεπανόρθωτα.

Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για λήψη νομοθετικών μέτρων στις περιπτώσεις που αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων ακυρώνονται κατά τον έλεγχο νομιμότητας και δεν υλοποιούνται, ειδάλλως, οι τώρα επαπειλούμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις είναι βαριά δυσανάλογες. Είναι  επίσης γνωστό το ότι εφόσον οι κατηγορούμενοι παραπεμφθούν με αμετάκλητο βούλευμα που τους επιβάλλει περιοριστικό όρο, τότε τίθενται σε αργία. 

Το ΔΣ κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις:

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η: Να τροποποιηθεί και ειδικώς συμπληρωθεί το άρθρο 225 Ν.3852/2010 ώστε να προστεθεί παράγραφος 4 με το εξής περιεχόμενο.

«4. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών που ακυρώθηκαν κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας και δεν εκτελέστηκαν, δεν συγκροτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την αντικειμενική ή υποκειμενική υπόσταση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης οποιουδήποτε εγκλήματος του ποινικού κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων».

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η: Να τροποποιηθεί το άρθρο 236 Α Ν. 3852/2010 ώστε να συμπληρωθεί  το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 με το εξής περιεχόμενο-προσθήκη.

«1. ….Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εφόσον έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση και η αντικειμενική υπόσταση της αποδιδόμενης πράξης αφορά τετελεσμένο έγκλημα». 

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - προτάσεις για τροποποίηση του Νόμου Ν. 3852/2010