Δελτίο Τύπου :Ταμείο Ανάκαμψης - Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού

Το ΔΣ της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην τελευταία του συνεδρίαση συζήτησε και κατέληξε σε μια σειρά από επισημάνσεις που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Ταμείο Ανάκαμψης και Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού

Οι άξονες των αναπτυξιακών προτάσεών μας δίνουν έμφαση σε πολιτικές που στόχο έχουν :

  • τη λειτουργία ψηφιακών δήμων και έξυπνων πόλεων,
  • την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
  • την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
  • την υιοθέτηση «πράσινων πολιτικών» και την αξιοποίηση φιλικών το περιβάλλον μορφών ενέργειας  στην καθημερινή λειτουργία των πόλεων ,
  • την προώθηση σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης των απορριμμάτων με προτεραιότητα στην ανακύκλωση.
  • την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου πολιτικής προστασίας για ασφαλείς πόλεις
  • την παροχή κινήτρων για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών της δυνατοτήτων,
  • την επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων (φυσικού αερίου, ύδρευσης, οπτικών ινών) σε όλη τη χώρα και σε κάθε δήμο,
  • καθώς και τη μόχλευση ακόμη περισσοτέρων πόρων μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα.

Με τις προτάσεις μας αυτές αναδεικνύουμε το σύγχρονο πρόσωπο της αυτοδιοίκησης, της αυτοδιοίκησης που δεν επαιτεί αλλά διεκδικεί με σχέδιο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου :Ταμείο Ανάκαμψης - Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού