Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό ιδεών ανάδειξης προτάσεων τουριστικών πακέτων και παράταση ημερομηνίας για την υποβολή των Φακέλων

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό ιδεών ανάδειξης προτάσεων τουριστικών πακέτων (ΔΡΑΣΗ 4.2) - «Contest of ideas and execution» στα πλαίσια του έργου Innovation Culture and Creativity for a new EconomyI.C.E”, με κωδικό I5.11.02,» το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν απευθύνει ενδιαφερόμενοι φορείς στην ΠΕΔ ΔΕ σχετικά με την σύνταξη των Προτάσεών τους, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής προς ενημέρωση όλων των εν δυνάμει συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό Ιδεών:

 

  1. Η ΠΕΔ ΔΕ πρόκειται να καλύψει άμεσες και έμμεσες δαπάνες (συντελεστών και υποστηρικτικών δράσεων των εκδηλώσεων) που θα αιτηθούν οι συμμετέχοντες. Το ποσό αυτό μπορεί ενδεικτικά να κυμαίνεται από 10.000 έως 18.000 € καθώς δύναται να επιλεγούν περίπου 10 προτάσεις. Η Αξιολόγηση της Επιτροπής θα καθορίσει τον αριθμό των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν, τις αναλυτικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα αυτών και η συμβατότητά τους με το πρόγραμμα και τα ποσά θα οριστικοποιηθούν κατόπιν διαβουλεύσεως με τους επιτυχόντες.
  2. Τα διαθεματικά τουριστικά πακέτα που θα προταθούν θα πρέπει να καλύπτουν διάρκεια 4 ημερών για να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το έργο.
  3. Τα τουριστικά πακέτα θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τις οποίες δεν προβλέπεται κάποιο εισιτήριο για το κοινό σύμφωνα τους χρηματοδοτικούς κανονισμούς του προγράμματος.
  4. Καθώς το έργο στα πλαίσια του οποίου θα υλοποιηθούν τα 4ήμερα τουριστικά πακέτα, προωθεί τη διασυνοριακή σύνδεση και συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, επιθυμητό είναι, σε περίπτωση ξένων προσκεκλημένων (αθλητών, καλλιτεχνών, ομάδων, επαγγελματιών κλπ) να προτιμηθούν συνεργάτες από την Ιταλία.
  5. Τα έξοδα για αμοιβές ατόμων-ιδιωτών με την ιδιότητα καλλιτεχνών, εκπαιδευτών προπονητών, δασκάλων και άλλων experts μπορούν να πληρωθούν από το πρόγραμμα εφόσον η συμμετοχή τους θα συνδυάζεται κατά βάση με διαδικασίες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, κατάρτισης και πάντα σε συνάρτηση με την πρόβλεψη της παραγράφου 3. Για όλους τους άλλους διακεκριμένους προσκαλεσμένους (π.χ. αθλητές) δεν δύναται να καλυφθούν έξοδα αμοιβών παρά μόνο να προταθεί η κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

       Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει την κάθε  πρόταση ως σύνολο και πάντα στα πλαίσια επιλεξιμότητας μέσα στα οποία κινείται το πρόγραμμα.

Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων και την πιθανή ανάγκη προσαρμογής των προτάσεών τους στα παραπάνω δεδομένα, δίνεται μία παράταση για την υποβολή των φακέλων έως την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η διευκρίνιση πραγματοποιείται εγκαίρως για τη διευκόλυνση της σύνταξης των προτάσεων και την κατανόηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων των όρων του Διαγωνισμού των Ιδεών για την επιτυχή συμμετοχή τους.

Attachments:
Download this file (Διευκρίνιση για Διαγωνισμό Ιδεών.pdf)Διευκρίνιση για Διαγωνισμό Ιδεών.pdf[Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό ιδεών της Δράσης 4.2 - "Contest of ideas and execution"]124 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό ιδεών ανάδειξης προτάσεων τουριστικών πακέτων και παράταση ημερομηνίας για την υποβολή των Φακέλων