Πρόσκληση CiProEffect

Πρόσκληση Εκδήλωσης CiProEffect

Attachments:
Download this file (01prosklisi_gr_xport.jpg)01prosklisi_gr_xport.jpg[ ]712 kB

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση CiProEffect

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αλυσοπρίονων ευρείας χρήσης

Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας δέκα εννέα (19) Αλυσοπρίονων με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό τους το καθένα, για τις ανάγκες του προγράμματος CiProEffect που υλοποιεί η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού 5909,00€, πλέον ΦΠΑ. 

Attachments:
Download this file (pros_prion.pdf)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος[Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]248 kB

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια φορητών ασυρμάτων

Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας δέκα εννέα (19) Ασυρμάτων Βάσης Οχήματος, δέκα εννέα (19) Φορητών Ασυρμάτων και δέκα εννέα (19) εφεδρικών μπαταριών με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό τους το καθένα, για τις ανάγκες του προγράμματος CiProEffect που υλοποιεί η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού 10.640,00€, πλέον ΦΠΑ.

Attachments:
Download this file (pros_asyrmatoi.pdf)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος[Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]275 kB

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων

Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας δέκα εννέα (19) Αντλιών με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό τους το καθένα, για τις ανάγκες του προγράμματος CiProEffect που υλοποιεί η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού 5985,00€, πλέον ΦΠΑ. 

Attachments:
Download this file (pros_antlies.pdf)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος[Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]254 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY Ci-ProEffect

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου CiProEFFECT

Attachments:
Download this file (prosklisi Ci-ProEffect Συμβάσεις 2.pdf)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος[Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]1227 kB

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ...

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect