ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 212127/ 3982/ 9.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Συντήρηση  οδικού  άξονα  Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό  Κέντρο  Καλαβρύτων», προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100008)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 211696/ 3979/ 9.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Συντήρηση  οδικού  άξονα  Κάτω – Αχαϊα – Αεροδρόμιο Αράξου – Λάππα»,  προϋπολογισμού:  6.350.000,00  ευρώ  (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100001)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ψήφισμα - Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για την διαγραφή και ρύθμιση χρεών των Δημοτών

Οι Δήμοι ήταν και πρέπει να παραμείνουν αρωγοί των τοπικών κοινωνιών στη μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση που γονάτισαν τη πλειοψηφία του λαού μας.

Διαβάστε περισσότερα: Ψήφισμα - Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για την διαγραφή και ρύθμιση χρεών των Δημοτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 192891/ 2895/ 21.6.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών   Εργων  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στις  Επιτροπές Διαγωνισμού  δημοσίων  έργων  για το Β’ εξάμηνο του 2018  της ανωτέρω  Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

       Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας  προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 31 Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195/19-10-04 τ’ Α’) με ειδικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου του και των οργάνων διοίκησης της ΠΕΔ Δ.Ε.  καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 31 του προαναφερθέντος Νόμου, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά.

Διαβάστε περισσότερα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις