ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019    Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 16019 β2΄/ 16.9.2019  έγγραφο της  ΔΕΥΑΠ

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  των Επιτροπών Διαγωνισμών των έργων των Υπηρεσιών Υδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ,  για το  υπόλοιπο έτους 2019 και για το  έτος  2020,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.   Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ. 242/ 2019 Απόφαση.

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10406/ 16.10.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών – Γρφ. Τεχνικών Εργων του  Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ”, προϋπολογισμού  1.112.903,23 ευρώ  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως  τροποποιήθηκε  με την  υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 282831/ 4918/ 27.9.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας των  υποέργων του έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση  προσβασιμότητας  επαρχιακού δικτύου  από  Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα)  έως την  είσοδο  του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)”

                    α) Υποέργο:«Τμήμα Α:  Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή)  έως  είσοδο Αγίου Ιωάννη”, προϋπολογισμού 3.750.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

                  β) Υποέργο:«Τμήμα Β:  Αγιος Ιωάννης - Κατάκολο”, προϋπολογισμού  1.740.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 59795/ 16.10.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Αρχ/κού Εργου & Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού  και Τεχν.  Υποστήριξης  του Δήμου  Πατρέων  

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING  ΕΛΟΥΣ  ΑΓΥΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.536.290,32 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α,  Δήμου Πατρέων,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση.

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 207777/ 4131/ 11.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για την  κατασκευή  του έργου με  τίτλο: “Συντήρηση  της  Επαρχιακής οδού  Διάσελο – Καλέντζι”, προϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ,  με κωδικό  2014ΣΕ57100004 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις