ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 6389/ 28.8.2018  έγγραφο του  Δήμου Ζαχάρως

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή του  στην Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.325.000,00 ευρώ, με  ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 201

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 14373/ 24.7.2018  έγγραφο του  Δήμου Ναυπακτίας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου: “Αναβάθμιση  και  εκσυγχρονισμός  του  ΞΕΝΙΑ  Ναυπάκτου – παρεμβάσεις  σε Δημοτικό  κτίριο  αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος», προϋπολογισμού 2.056.451,61 ευρώ (χωρίς  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 12666/ 20.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών   Υπηρεσιών  του  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Ανάπλση  Νοτίου  Τμήματος  Αιτωλικού», προϋπολογισμού 2.400.000,00 ευρώ (με  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 12665/ 20.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών   Υπηρεσιών  του  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για  την  κατασκευή  του  έργου: “Ανάπλαση  διαύλου πόλης  και  Βυρώνειο πάρκο – Ανάπλαση  οδού Κύπρου», προϋπολογισμού 2.830.000,00 ευρώ (με  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 50160/ Α3190/ 12.7.2018  έγγραφο της  Δ/νσης  Αρχ/κού Εργου & Η/Μ  του  Δήμου  Πατρέων

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του   στην  Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του  έργου: “Μετατροπή  εγκαταστάσεων  ΑΣΟ  σε  εκθεσιακό  Χώρο»,  προϋπολογισμού:  6.370.967,74  ευρώ  χωρίς  ΦΠΑ ,  Δήμου  Πατρέων

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις