ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 309964/ 3808/ 10.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου: “Αντιμετώπιση  Απρόβλεπτων  Προβλημάτων Οδικής  Ασφάλειας  στο Επαρχιακό Οδικό  Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας  για  την  τριετία 2019 - 2021», προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 307320/ 6138/ 8.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού του  έργου: “Αναβάθμιση,  βελτίωση  και  συντήρηση  της  Παλαιάς Εθνικής  οδού  Κορίνθου – Πατρών  στο  τμήμα  Πάτρα – Αίγιο», προϋπολογισμού 12.500.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ  (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8039/64737/21-στ / 21.9.2018  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικής  Υποστήριξης  του  Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή του  στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευή  και  Διαρρύθμιση  υπάρχοντος  κτιρίου  για  την  στέγαση  των  Υπηρεσιών  της  Δ/νσης  Αστυνομίας  Αιτωλίας”, προϋπολογισμού μελέτης  3.084.837,38 ευρώ  (με  αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016

2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5856/ 10.9.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΛΟΚΑ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΕΕΛ)», προϋπολογισμού 4.765.074,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 269642/5242/ 5.9.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχν. Εργων Π.Ε. Αχαϊας  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας
           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στις Επιτροπές Διαγωνισμού για  την  κατασκευή  έργων  συντήρησης – αποκατάστασης  και  άρσης  επικινδυνότητας  οδικού  δικτύου, αρμοδιότητας της  Δ/νσης Τεχν. Εργων Π.Ε. Αχαϊας  ΣΑΕΠ 501

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις