ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 24642/ Δ4/ 4128/ 23.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ηλιδας

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών  στην Επιτροπή  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  Δημοπρασίας του έργου: “Ανάπλαση  Ιστορικού και  Εμπορικού  Κέντρου  Αμαλιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 2.396.000,00 ευρώ  (Χωρίς ΦΠΑ: 1.932.258,06  ευρώ)  Δήμου  Ηλιδας

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 72406/ Α4919/ 18.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Αρχιτεκτονικού  Εργου &  Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού & Τεχν. Υποστήριξης  του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών  Επιτροπής  Διενέργειας Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  του  έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2017)», προϋπολογισμού 1.693.548,39 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ,  Δήμου Πατρέων

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 309964/ 3808/ 10.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου: “Αντιμετώπιση  Απρόβλεπτων  Προβλημάτων Οδικής  Ασφάλειας  στο Επαρχιακό Οδικό  Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας  για  την  τριετία 2019 - 2021», προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 307320/ 6138/ 8.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού του  έργου: “Αναβάθμιση,  βελτίωση  και  συντήρηση  της  Παλαιάς Εθνικής  οδού  Κορίνθου – Πατρών  στο  τμήμα  Πάτρα – Αίγιο», προϋπολογισμού 12.500.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ  (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8039/64737/21-στ / 21.9.2018  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικής  Υποστήριξης  του  Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή του  στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: “Ανακατασκευή  και  Διαρρύθμιση  υπάρχοντος  κτιρίου  για  την  στέγαση  των  Υπηρεσιών  της  Δ/νσης  Αστυνομίας  Αιτωλίας”, προϋπολογισμού μελέτης  3.084.837,38 ευρώ  (με  αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις