ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρύτων, Aθανάσιος Ι.Παπαδόπουλος,

 

Έχοντας υπ’ όψιν :

·       Τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2010,  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και  τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3274/2004. 

·       Τον Ο.Ε.Υ. της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.,  στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών 

·       Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα ΟΤΑ και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 5663/ 20.3.2020  έγγραφο της  Δ/νσης Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Ναυπακτίας
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού  για  το  υποέργο 1: “Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Λυμάτων (βιολογικός  καθαρισμός)  Ανω  Χώρας»,  της  ενταγμένης  πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 40533/ 582/ 11.2.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Εργων  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας

 4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση  προσβασιμότητας  περιοχής  Τουρλίδας»  προϋπολογισμού  3.350.000,00 ευρώ  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2784/ 30.1.2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Πύργου
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας του  έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμού: 2.680.000,00 ευρώ  μετά  του  ΦΠΑ 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30832/ 438/ 3.2.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας
 4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού για  την  κατασκευή του έργου: “Συντήρηση  Στοιχείων  Ασφαλείας  Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου», προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ   (ΣΑΕΠ 501/ 2014ΕΠ50100004)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις