ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν: 1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016 2.Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας 3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  2334/ 12.3.2019  έγγραφο  του  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε. 4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση  Υποδομών  στο  Βόρειο  Λιμένα  Πατρών»,  προϋπολογισμού  1.400.000,00 ευρώ  πλέον  ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Παράκτια Ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διασυνοριακού Έργου TRITON

Την Τρίτη 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη το Ανοιχτό Εργαστήριο του έργου TRITON με τίτλο «Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Μηχανικής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Παράκτιας Διάβρωσης σε Ελλάδα και Ιταλία» στο Μουσείο Βάσσω Κατράκη στο Αιτωλικό.  Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των Δημοτικών και Περιφερειακών υπηρεσιών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για τις δράσεις του έργου TRITON στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου και για τις συγκεκριμένες δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Δήμου που θα συλλεγούν με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (δορυφορικών εικόνων, μαθηματικών ομοιωμάτων και διεθνών βάσεων δεδομένων).  
Attachments:
Download this file (el_Registration form_workshop_hermes_sept_18.docx)Φόρμα Εγγραφής[ ]1245 kB
Download this file (el_triton_inv_workshop.pdf)Πρόσκληση[ ]269 kB
Download this file (el_workshop_draft_agenda.pdf)Πρόγραμμα[ ]265 kB

Διαβάστε περισσότερα: Η Παράκτια Ζώνη του Δήμου Μεσολογγίου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διασυνοριακού Έργου TRITON

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9117/ 27.2.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγρινίου
4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ»,με  κωδικό MIS 5035503, με  Δικαιούχο  τον Δήμο  Αγρινίου, προϋπολογισμού με  ΦΠΑ, 2.840.000,00 ευρώ 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 48222/ 531/ 13.2.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: “Καθαρισμός – Συντήρηση  και  αποκατάσταση  υφιστάμενων αντιπλημμυρικών  έργων  σε ποταμούς και χειμάρρους  Ν. Ηλείας», Υποέργο: “Καθαρισμός  βλάστησης, άρση  φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων  σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας έτους 2019 – 2020», προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ  (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  9716/ 12.2.2019  έγγραφο της  Διεύθυνσης  Εργων  Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων
4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  των Γνωμοδοτικών  Επιτροπών  για  τις δημόσιες  συμβάσεις  έργων της  Δ/νσης  Εργων  Υποδομής έτους 2019:
1. «Ανακατασκευή  οδών  και  πεζοδρομίων  Νοτίων  και  Ανατολικών  Περιοχών  του  Δήμου  Πατρέων»
2. «Ανακατασκευή  οδών  και  πεζοδρομίων Κεντρικών και  Αρκτικών  Περιοχών  του  Δήμου  Πατρέων»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις